Семинари

Представят последните промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажби

Семинар на тема „Промените в Наредба Н-18. Регистриране и отчитане на продажби. Изисквания към СУПТО“ ще се проведе на 4 февруари 2020 година в град София, Бизнес център „Доверие“, намиращ се на адрес ул. Тинтява 13 Б. Организатори са Обучителен център „Темида“.

Промените по Наредба Н-18 засягат всички фирми, опериращи на територията на България, които приемат плащане в брой и използват касови апарати, софтуер за управление на продажбите и интегрирани автоматизирани системи за продажба.

Контролът за спазване на наредбата се осъществява оторганите на НАП и БИМ.

В рамките на семинара ще бъдат  разяснени прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Подробно разгледани ще бъдат последните изменения и допълнения в разпоредбите на НАРЕДБА №Н-18/2006 Г. (в периода от 2017 г. – до момента), включително и новите промени от 20 декември 2019 година – неприсъствени плащания и тяхното регламентиране, указания за частични плащания, отчитане на амбалажа, разнос на търговия, сторно. Също така редакционни промени за ИАСУТД, актуализиране разпоредбите за ФУВАС.

Акцент ще бъде поставен и върху отчетността,  фискалните устройства, реквизити във фискалните бонове, автоматичното генериране на дневен финансов отчет, обекти за горива и други.

На семинара ще бъдат представени и обсъдени проблеми при използването на ФУ в търговските обекти, както и практически разяснения и становища във връзка с последните промените в Наредба № Н-18/2006 г.

 

Leave a Comment