Депутатите приеха окончателно новия антикорупционен закон
21.12.2017  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Парламентът прие на второ четене всички текстове от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Със закона се създава единен антикорупционен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Ръководството на комисията ще бъде избирано от Народното събрание. Комисията няма да разглежда анонимни сигнали.

Членовете на комисията ще преминават проверка за почтеност, която има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.

Председателят на ПГ на ГЕРБ и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов благодари за всички депутати за приетия закон и изрази увереност, че той ще доведе до по-голяма ефективност в борбата с корупцията, ще отговори на очакванията и потребностите на избирателите и на препоръките на ЕК.

Крум Зарков от БСП подчерта, че са необходими резултати. Ние ще сме тук и след няколко месеца ще питаме къде са те, каза той.

Парламентът реши антикорупционният орган да бъде Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с мандат от 6 години. Ще се състои от петима членове –председател, зам.-председател и трима членове. Председателят на комисията ще се избира от Народното събрание по предложение на депутатите. Зам.-председателят и членовете също ще се избират от парламента, по предложение на председателя.

Народното събрание ще осъществява контрола върху дейността на Комисията, а членовете й ще бъдат задължени при покана да се явят в парламента, за да предоставят информация. Комисията ежегодно до 31 март ще представя в парламента доклад от дейността си. В същия срок докладът ще се предоставя и на президента, и на Министерски съвет, ще се публикува и на интернет страницата на Комисията.

Членовете на антикорупционния орган ще пътуват безплатно в градския транспорт, а трудът им ще се зачита за първа категория. Те ще се застраховат при злополука и със застраховка „Живот“ за сметка на държавния бюджет. При встъпването си в длъжност ще подписват декларация, че няма да разгласяват информация.

Депутатите решиха председателят на антикорупционния орган да получава 90% от заплатата на този на Народното събрание. Заместник-председателят ще получават възнаграждение в размер 90% от това на председателя му. Останалите членове на Комисията ще получават 80% от възнаграждението на председателя.

Според закона корупция е налице, когато лице на висша публична длъжност злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на материална или нематериална облага.

Противодействието на корупцията ще се осъществява чрез деклариране на имуществото и интересите на лицата на висша публична длъжност, и на свързаните с тях лица; публичен достъп до декларациите, проверка на имущественото състояние. Производството по отнемане на незаконно придобито имущество ще се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и свързаните с него лица.

Парламентът реши предсрочно освобождаване на член на Комисията да може да започне и по искане на една пета от народните представители, в това число и от страна на опозицията.

Според закона при установяване на конфликт на интереси лицата няма да могат да заемат публична длъжност за 1 година. Самоличността на подалите сигнали няма да се разкрива, а в особени случаи да може да се потърси съдействие на МВР за допълнителни мерки за защитата им. Ако лицето, подало сигнал, е уволнено или преследвано ще има право на обезщетение. Производството за установяване на конфликт на интереси ще се образува в срок до 6 месеца от откриването на нарушението, но не по-късно от 3 години от извършването му.

Антикорупционният орган ще може да внася искове за отнемане на незаконно придобитото имущество. Ще може да прави и искания за използване на специални разузнавателни средства (СРС).

About the Author :

Leave a reply