ГЕРБ и Патриотите предлагат да има Централен административен съд
22.12.2017  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Създаването на нов Централен административен съд, който да гледа дела като първа инстанция вместо Върховния административен съд, предлагат Данаил Кирилов от ГЕРБ и Христиан Митрев от „Обединени патриоти“. Вчера те са внесли проект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който предвижда ВАС да гледа само оспорванията на актове на Министерския съвет и на министрите, а всички останалите дела, които досега се гледаха на първа инстанция от ВАС, да бъдат поети от нов – Централен административен съд.

Подобна идея се обсъжда от няколко години, напомня „Дневник“. През 2013 година дори бившият заместник-председател на ВАС Боян Магдалинчев, който вече е член на съдебния съвет, обяви, че проектът за подобна промяна е готов, но до внасяне в парламента не се стигна. Поддръжниците на идеята казват, че по този начин натовареността на ВАС ще спадне с до 30%.

На новия съд ще бъдат подсъдни и всички оспорвания срещу актове на председателите на държавни агенции и комисии срещу актовете на БНБ, както и срещу първоинстанционни решения на административните съдилища в страната.

В мотивите си вносителите отбелязват, че идеята е ВАС да продължи да действа като първа инстанция по максимално ограничен брой дела, а „основната му дейност да бъде осигуряването на точното и еднакво прилагане на закона в административното правораздаване“.

„Предложените изменения в родовата подсъдност ще доведат до концептуална промяна и реформа – Върховният административен съд да изостави несвойствената си роля на първа инстанция и да встъпи в конституционно определената му – да уеднаквява практиката в административното правораздаване чрез тълкувателна дейност, а Централен административен съд като административен съд да разглежда дела като първа инстанция по оспорванията срещу актовете на председателите на държавните агенции и техните заместници, на председателите на държавните комисии, на изпълнителните директори на изпълнителните агенции и на ръководителите на държавни институции, издадени със закон или с постановление на Министерския съвет“, пише още в мотивите на вносителите.

Там е отбелязано, че ще е необходима кадрова обезпеченост чрез откриването на нови щатни бройки за съдии, назначаването на съдебни служители и обезпеченост на сградния фонд. А това от своя страна ще доведе до увеличаване и на бюджета за съдебната власт.

About the Author :

Leave a reply