ВАС трябва да гледа актовете на правителството, решиха конституционните съдии
24.04.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Върховният административен съд (ВАС) трябва да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актове, издадени от Министерския съвет и министрите, при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление. Това е постановил Конституционният съд по искането за тълкуване на основния закон, отправено преди време от пленума на Върховния административен съд, съобщава news.lex.bg. Решението е било взето единодушно, като от състава на КС е отсъствал един съдия – Георги Ангелов.

Според върховните съдии нормата от Конституцията – член 125, ал. 2 (Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона), е неясна и двусмислена и това води до нееднозначното ѝ тълкуване.

В искането до Конституционния съд върховните съдии обявиха, че ВАС не е компетентният съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актове на правителството и министрите, а че тези правомощия могат да се осъществяват и в касационното производство.

Такова решение на Конституционния съд, чиито мотиви ще станат известни по-късно, отваря вратата за реформа в административното правораздаване – чрез разтоварването на ВАС от стотици дела, например за уволнения на служители, които стават с акт на министър, и затова той ги разглежда като първа инстанция.

„Решението на Конституционния съд дава възможност на законодателя да извърши промени в законодателството, касаещи подсъдността на делата. При такава промяна ще се доведе до по-бързо и качествено административно правораздаване в полза на гражданите – по-кратки срокове за насрочване и разглеждане на дела, по-нисък процент висящи дела, разтоварване на ВАС и по-равномерно натоварване на административните съдилища. След промяна на съответните процесуални закони съобразно тълкувателното решение на Конституционния съд част от актовете на Министерския съвет и на останалите министри, които не са свързани с функционалната им компетентност, ще могат да бъдат обжалвани на първа инстанция пред административните съдилища“, казва председателят на ВАС Георги Чолаков (в средата на снимката), цитиран в прессъобщение от съда.

About the Author :

Leave a reply