Правосъдното министерство с нови проектопромени в Закона за съдебната власт
21.06.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Нови промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се готвят в Министерството на правосъдието по предложение на Висшия съдебен съвет (ВСС), членовете на Комисиите по атестиранe и конкурси (КАК) към двете колегии и в частност главния прокурор Сотир Цацаров, съобщава „Правен свят“.

По време на заседанието стана известно, че искането на главния прокурор е във връзка с достъпа на прокуратурата до автоматизираната информационна система на МВР.

Предложенията на постоянните комисии към ВСС пък касаят изменения в института на командироването на магистратите, като в разпоредбата на чл. 30, ал. 5 на ЗСВ се предвиди изрично правомощие на ВСС да прекратява командироването на магистрат в  случите, в които е констатирано нарушение при командироването или при възникнала необходимост за кадрово обезпечаване на работата на органа, от който е командирован.

Предложено е и изменение в чл. 81, ал. 1 от ЗСВ и по-специално отпадане на второто изречение на разпоредбата с оглед премахване на противоречието с чл. 240, ал. 3 от ЗСВ.

Изменения  се предлагат в  разпоредби, регламентиращи избора на административни ръководители, реда за оспорването на решенията на колегиите и последствията от изтичане на мандата на ръководната длъжност. Предвидено е синхронизиране на режима, предвиден в чл. 167, ал. 3, чл. 168, ал. 6 и чл. 194б, ал. 5 от ЗСВ и изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗСВ.

Предлага се и отпадане на изискването по чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ за представяне на препоръки от юристи от участниците в конкурси за първоначално  назначаване, както и предвиждане на допълнителен критерий за класиране в разпоредбата на чл. 186а, ал. 1, както и допълване на разпоредбата на чл. 186, ал. 1  от ЗСВ с допълнителен критерий за класиране на участниците в конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, както и изменение в разпоредбата на чл.186, ал. 2.

От ВСС предлагат и изменения и допълнения в уредбата на конкурсите за повишаване  в длъжност и преместване, в частност предвиждане на условие за допускане до устен изпит на минимална оценка от положения писмен изпит „4.50“ в разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ и промяна в състава на конкурсната комисия по чл. 189, ал. 5 от ЗСВ, както и изменение в разпоредбата на чл. 193, ал. 6, като алтернативно са предложени четири варианта: разпоредбата да отпадне изцяло, да отпадне само текстът „или за преместване“, разпоредбата да се допълни  с  регламент,  че  при  конкуренция  на  конкурси  разпоредбата ще се прилага най-напред за този конкурс, който е обявен по-рано и разпоредбата да се допълни с текстовете на  допълнителните разпоредби на Наредба No 1 на ВСС;

Предвиждат се и промени в регламентацията на процедурите за атестиране и придобиване на несменяемост на магистратите, а по-специално: отпадане на  разпоредбата на чл. 199, ал. 2, т. 4, както и изменение на разпоредбите на чл. 203, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от ЗСВ; промяна в чл. 205, уреждаща случаите, в които  атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка; изменения и допълнения са предвидени и в разпоредбата на чл. 209 от ЗСВ, уреждаща  атестирането на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост.

Вследствие на предложенията на членовете на КАК и на ВСС в МП е инициирано сформирането на работна група.

Днес Пленумът на ВСС гласува като негови представители в групата да се включат пpeдседaтeлитe нa cъдийcĸaтa и пpoĸypopcĸaтa KAK Бoнĸa Дeчeвa и Дaниeлa Maшeвa, ĸaĸтo и Bepoниĸa Имoвa и Дaниeлa Mapчeвa oт cъдийcĸaтa ĸoлeгия и Πлaмeн Haйдeнoв и Kaлинa Чaпĸънoвa oт пpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия.

About the Author :

Leave a reply