Подкрепящите договора за името на Македония са повече от недоволните
08.08.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Социологическо проучване, проведено от Македонския център за международно сътрудничество, показва, че на предстоящия референдум с въпрос „Съгласни ли сте за членство в ЕС и НАТО и приемане на Договора между Република Македония и Република Гърция?“, 41,5% от допитаните ще гласуват със „за“, докато 35,1% ще гласуват „против“, 12,4% няма да гласуват, докато 9,2% не са решили, а 1,9% са отказали да отговорят, предава „Телма“.

Така, според допитването, 66,4% от допитаните ще гласуват, докато 19,8% ще се присъединят към инициативата за бойкот, 11,9% все още нямат мнение, а 1,9% са отказали да отговорят.

Анализът на етническа основа показва убедителна подкрепа от албанците и далеч по-малка от македонците. 45,2% от етническите македонци са против, 27,4% от тях са „за“, а останалите не знаят или няма да гласуват. При етническите албанци 88% подкрепят и само 2,2% са против. Според възрастовата структура 48,2% от младите хора ще гласуват „за“, а с възрастта подкрепата намалява до 34,1%. Подобна тенденция показва нивото на образование – избирателите с висше образование са основните поддръжници.

За 48,3% от респондентите, въпросът на референдума е ясен и разбираем, докато 44,8% са на обратното мнение. Същевременно подкрепата за членството в ЕС и НАТО е безспорна, съответно с 80,2% и 79,6%.

Проучването е проведено по телефона сред 1026 респонденти за периода от 24 юли до 1 август. Възможната статистическа грешка възлиза на 3,1%.

About the Author :

Leave a reply