Общините с основна роля за реализирането на реформата в социалните услуги
02.10.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Общините ще имат основна роля за реализирането на реформата в областта на социалните услуги. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в XIII годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

По време на изказването си той е очертал ролята на местните власти като основен доставчик на социални услуги, която се предвижда в подготвяния от работна група към Министерството на труда и социалната политика законопроект.

В проекта на нормативния акт се предвижда насочването за ползване на социални услуги да се извършва основно от общините, а не от Агенцията за социално подпомагане, както е в момента. Създаването на социални услуги ще става с решение на общинските съвети в съответствие с националната карта на услугите, която предстои да се разработи, е обяснил министър Петков.

Той е подчертал, че със законопроекта за социалните услуги се постигат важни цели, свързани с осигуряване на по-голяма им достъпност, качество и ефективност. С промените се насърчава публично частното партньорството и се прави реална крачка към децентрализацията на социалните услуги, е казал още Петков, цитиран в съобщението.

В законопроекта се предвижда финансирането на социалните услуги да става чрез единни разходни стандарти. Държавата ще запази периметъра на своите отговорности в рамките на финансирането и планирането на услугите. Предвижда се създаването на нова Агенция за качество на социалните услуги в рамките на щатната численост на МТСП. Новата структура ще отговаря за разработване на стандартите за качеството на социалните услуги и ще контролира тяхното спазване, е обяснил министър Петков.

Той е добавил, че в законопроекта за социалните услуги е регламентирана и асистентската подкрепа за хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват самостоятелно. Предвижда се тя да се предоставя на базата на единен разходен стандарт като държавно делегирана дейност чрез общинските бюджети.

Министър Петков е добавил, че до края на 2018 г. се очаква да стартира нова схема, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за патронажна грижа. За нея е отделен ресурс от 46 млн. лв. за почасови интегрирани здравни и социални услуги за над 17 000 възрастни и хора с увреждания.

Министър Петков е благодарил на представителите на местните власти за активното участие на Националното сдружение на общините в България при подготовката на проекта на Закон за социалните услуги. В средата на октомври предстои законопроектът да се публикува за обществено обсъждане.

About the Author :

Leave a reply