Емилия Русинова се оттегли от състезанието за шеф на апелативната спецпрокуратура
04.10.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Градският прокурор на София Емилия Русинова се оттегли от надпреварата за поста шеф на апелативната спецпрокуратура. Това стана ясно в началото на вчерашното заседание на Прокурорската колегия.

На 2 октомври тя е депозирала заявление, в което казва, че по лични причини се оттегля от участието си в конкурса.

Изборът на два пъти беше отложен заради заболяване на Емилия Русинова.

Така остана само един кандидат за поста – следователят Бойко Атанасов, който в продължение на час и половина изложи концепцията си и отговаряше на въпроси. Но в крайна сметка нито един член на Прокурорската колегия не го подкрепи. Резултатът от вота бе 0 гласа „за“ и 10 „против“.

Това, което направи впечатление по време на изслушването на следователя Атанасов бе, че той очертаваше само проблеми, а мерки за справянето почти не предлагаше или пък бяха много спорни.

Един от основните акценти, поставени от него, беше големият брой дела, които приключват със споразумения между спецпрокуратурата и обвиняемите. И в тази връзка той изненадващо обяви, че участва в процедурата за избор на шеф на Апелативната специализирана прокуратура, за да пречи на сключването на споразумения от първата инстанция. Членове на съвета веднага го попитаха къде в НПК има такова правомощие на ръководителя, но той така и не отговори на въпроса. Каза, че проектите на споразумения трябва да се качват на сайта на прокуратурата, за да може началникът да ги контролира и, ако ги намери за неправилни, да се намеси и да ги спре. Думите му изненадаха кадровиците. Главният прокурор Сотир Цацаров го попита дали прави разлика между вътрешно убеждение и правомощие на административния ръководител, на което получи отговор: „Да, правя“.

Следващият акцент, поставен от Бойко Атанасов, бе за подбора на кадри в специализираните органи. Според него сегашните конкурси трябва да бъдат прекратени, да се изработят нови правила, според които кандидатите задължително да минават и през събеседване с психолог и психиатър и тези, които успешно издържат тестовете, да продължат с кадровото си израстване.

Членовете на съвета отново се изненадаха. Попитаха го на какво основание ВСС може да спре стартиралите вече конкурси и къде в закона намира опора идеята му за психотестове в конкурсите. Според Атанасов кадровият орган може да изработи наредба, в която да запише и тези критерии, макар те да не фигурират в закона. А на какво основание трябва да бъдат прекратени сегашните конкурси, не стана ясно.

Всъщност Атанасов не даде конкретен отговор на нито един въпрос. Гергана Мутафова го попита как ще използва системата за поощряване на магистрати и служители в спецорганите, които се отличават с добре свършена работа, каквато възможност е залегнала в чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. От отговора на Бойко Атанасов стана ясно, че той не е запознат с тази разпоредба. Заяви, че системата за поощрения е и вид наказание. Каза, че администрацията работи добре и би отличил добре работещите служители. А колко са те в апелативната спецпрокуратура призна, че не знае.

На въпрос на Пламена Цветанова какви мерки ще предприеме, за да бъде намален броят на върнатите от съда дела, следователят заяви, че те не са много на фона на броя споразумения.

„На мен не ми стана ясно за какъв административен ръководител кандидатства Бойко Атанасов – за Апелативната специализирана прокуратура или за Специализираната прокуратура. Не получих отговор на въпроса си за това какви мерки ще предприеме за върнатите дела. Той сочи само две положителна неща в работата на АСП – адекватен кадрови капацитет, който да бъде преосмислен от Прокурорската колегия и материалната база, която, всички знаем, че не е добра. Няма да подкрепя колегата“, категорична бе Пламена Цветанова по време на дискусията след изслушването на Атанасов.

Огнян Дамянов се изказа в същия дух. Той отбеляза, че нито един въпрос не е получил конкретен отговор, не са очертани мерки, а само проблеми. „Бойко Атанасов не познава нормативната база на пряката прокурорска работа, още по малко на административни ръководител. Не познава фактическата ситуация в Апелативната специализирана прокуратура. Не знаейки тези неща, той не може да вземе правилните управленски решения. Не отговори на конкретните въпроси просто защото не знае“, заяви Дамянов.

Гергана Мутафова изцяло се присъедини към мнението му. „Той излага редица недостатъци, според него, но какви мерки ще вземе, за да регулира положението, не можа да даде отговор. Той няма представа как законово е регулирана системата за поощряване на магистрати и служители, няма изразено виждане и как биха били накарани хората да работят по-добре чрез поощрения. На почти всички въпроси очевидно се опитваше да избяга от конкретен отговор. Има някои предложение, които са много спорни дали почиват на законова база“, поясни Мутафова.

Главният прокурор Сотир Цацаров на свой ред заяви, че проблемът в кандидата не е в липсата му на административен опит, защото той може да бъде придобит при желание, знание и опит. „Учи се. Затова не можем да кажем, че този кандидат не е подходящ, защото му липсва административен опит. Както сам каза, нямал е възможност да го придобие, защото резултатите от всички конкурси за административни ръководители, в които е участвал, не са били благоприятни за него“, каза главният прокурор. Добави, че не е проблем и публичните участие на следователя, защото всеки има право на мнение.

Но продължи: „Проблемът е от една страна в граматическата постройка и граматическото несъответствие на текста на концепцията му. Но по-страшният недостиг ще го илюстрирам с едно негово изречение за статута на вещите лица – „Внасянето на делото не е краен акт, то няма сила на присъдено нещо“. Тук става дума за липса на правни познания и по отношение на пряката работа, свързана с наказателния процес, която не може да бъде прикрита с общи фрази и бомбастични предложения. Тя или я има, или я няма. В конкретния случай просто я няма“.

След като всички членове на Прокурорската колегия гласуваха против избора на Бойко Атанасов за шеф на АСП, Цацаров обяви, че ще бъде открита нова процедура.

Няколко минути по-късно кадровиците разгледаха една от двете дисциплинарки, образувани срещу Атанасов по предложение на градския прокурор Емилия Русинова, която поиска той да бъде наказан с намаляване на заплатата, понижаване в ранг или длъжност или да бъде уволнен. Прокурорската колегия реши да прекрати дисциплинарното производство, образувано за налагане на едно от тези наказания и върна преписката на Русинова за продължаване на производството, образувано с нейна заповед на 28 ноември 2017 г. Това на практика означава, че градският прокурор може да наложи наказание „забележка“ на Атанасов, ако прецени.

About the Author :

Leave a reply