Депутати определиха 20 хил. лв. обезщетение за смъртта на съпруг, родител или дете
05.11.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Обезщетение от 20 000 лева за претърпени неимуществени вреди при смърт на близък. Такова предложение за промени в Кодекса за застраховането е предложила Менда Стоянова, която е и председател на бюджетната комисия на парламента. Проектът за изменения на кодекса вече мина на първо четене в пленарна зала, предстои гледането му на второ четене.

Менда Стоянова предлага да се създаде нов чл. 493а в КЗ, в който да се запише, че съпрузите, децата и родителите могат получават 20 000 лева еднократно обезщетение за претърпени неимуществени вреди за смъртта на свой близък. Такава сума се предвижда и за човек, който живее на семейни начала с починалия, за осиновители и осиновени деца.

Братът и сестрата може да получат 15 000 лева, а 5000 лева по изключение други лица, които са създали емоционални отношения с починалия по време на настъпване на непозволеното увреждане, предлага още Менда Стоянова.

Същите размери обезщетения да бъдат определяни и от застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при смърт или телесно увреждане на човек, е друга нейна идея.

Не на последно място Стоянова предлага и таванът на обезщетенията да важи и за всички застрахователни събития, настъпили преди влизането в сила на измененията на Кодекса за застраховането.

През юни Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд излязоха с тълкувателно решение, в което се казва, че братята, сестрите, бабите, дядовците и внуците на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неговата смърт. Това тълкуване се отнася до търсенето на компенсация в наказателния процес. В решението си върховните съдии допълниха кръга на легитимираните да се присъединят като граждански ищци в него с братята и сестрите на починалия и с неговите възходящи и низходящи родственици от втора степен.

Що се отнася до гражданския процес, с тълкувателното решение на ВКС, кръгът на легитимираните да търсят компенсация за болки и страдания, претърпени от смъртта на близък, на практика беше напълно отворен. С него върховните съдии дават възможност по изключение да получи обезщетение за морални вреди от нечия смърт и „всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени“.

През първия месец след постановяването на решението, делата срещу застрахователи в Софийския градски съд се увеличиха двойно. Обезщетения за неимуществени вреди от смърт вече претендират братя, сестри, баби, дядовци и внуци и хора без родство с починалия, които твърдят, че изпитват болки и страдания от загубата. Масово новите искове бяха за случаи, при които най-близкият кръг от роднини вече е получил компенсация, но такава търсят по-далечни близки. Освен това повечето бяха за смърт на пътя през 2013 г. и бяха заведени малко преди да изтече петгодишната давност за претендиране на обезщетение.

Застрахователите започнаха да обмислят въвеждането на лимити на обезщетенията по „Гражданска отговорност“ като се коментира таван от 40 000 лева. Отделно компаниите повишиха и цената на „Гражданската отговорност“ с около 50 лева.

About the Author :

Leave a reply