Насрочиха за 27 ноември поредния опит за избор на шеф на Софийския градски съд
07.11.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

27 ноември е датата, на която Съдийската колегия ще избира председател на Софийския градски съд (СГС). Кандидатите за поста са двама – Алексей Трифонов от Софийския апелативен съд и Евгени Георгиев от СГС. Сега се очаква да бъде насрочено общо събрание на съда за изслушване на двамата претенденти за поста, предаде news.lex.bg. Същевременно днес колегията за малко да не гласува подадената от Мина Мумджиева оставка като заместник-председател на СГС.

Даниела Марчева отбеляза, че това е поредният заместник-председател, който напуска поста. А това, по думите ѝ, би затруднило работата на СГС. Затова тя предложи да бъде изслушан и.ф. председателят Десислава Попколева, която да обясни как ще се справи с ръководството на съда „в този период на междувластие“ и дали СГС ще може да функционира нормално. „Аз лично бих се въздържала да гласувам за тази оставка. Това означава, че на практика ще се блокира работата на съда“, заяви Марчева.

Тя беше подкрепена от Олга Керелска, която поиска да се отложи засега гласуването на оставката, докато не бъде изслушана Десислава Попколева. Боян Магдалинчев се съгласи, че може да има проблеми, но СК на ВСС няма какво да обсъжда, защото оставката е личен акт. „Може би трябва да ускорим процедурата за избор на председател, а дали ще се създава нов екип, е друг последващ момент. По-скоро да определим дата и да вървят нещата напред“, заяви Магдалинчев.

Мнозинството отхвърли предложението за отлагане на решението за оставка и с 12 гласа „за“ и двама „против“ подкрепи желанието на Мина Мумджиева да напусне ръководния пост.

Наред с оставката на Мина Мумджиева, колегията днес гласува и молбите за напускане на двама председатели на районни съдилища. Георги Николов не иска вече да е шеф на РС-Сливница, а Димитър Думбанов напуска ръководния пост в РС-Разлог. По този повод Атанаска Дишева отбеляза, че са зачестили случаите на подаване на оставки на председатели поради обещания, че ще бъдат командировани в по-горен съд.

„През последните няколко седмици непрекъснато разглеждаме оставки на административни ръководители и заместници, които са много преди изтичането на мандатите им. По закон нямаме основание да се занимаваме с причините за това. Вярно е, че в личен и професионален план настъпват обстоятелства, които могат да доведат до това, но не бива, включително и мълчаливо, да стимулираме такова поведение“, отбеляза Дишева.

Според Даниела Марчева проблемът е законодателен, той не може да намери отговор в решенията на колегията. Тя го отдава на онези промени в ЗСВ, с които силно бяха ограничени правомощията на административните ръководители, които въпреки това носят отговорност и търпят санкции при евентуален проблем. Според Марчева колегията трябва да апелира към органите, които имат законодателна инициатива, да направят преглед на ефекта от тези промени в ЗСВ и да бъде прецизирана уредбата, защото, по думите й, лавината на оставки ще е голяма. Да не се получи ефектът на снежната топка, още повече, че  все по-малко са желаещите да се кандидатират за председатели, заяви Марчева. Така или иначе колегията гласува оставките на Николов и Думбанов.

Същевременно днес колегията освободи от съдебната система Павлина Панова и Надежда Джелепова поради избирането им за конституционни съдии. Двете бяха отличени и с „личен почетен знак първа степен – златен“, като за Джелепова решението беше взето единодушно, а за Панова с 12 гласа „за и един гласува против, като отрицателният вот не беше обяснен. Решението влиза в сила от 13 ноември, за когато е насрочена клетвата на новите четирима конституционни съдии.

Миналата седмица стана ясно, че Пленумът на ВКС е подкрепил предложението на председателя Лозан Панов за негов заместник и ръководител на Наказателната колегия да бъде назначена съдия Галина Захарова. Все още няма насрочен Пленум на ВАС, който да обсъди кой ще замести Надежда Джелепова. Засега се спрягат имената на трима съдии – Ваня Анчева, Любомир Гайдов и Марио Димитров.

На каква длъжност да бъде възстановена Кети Маркова след изтичане на мандата й като конституционен съдия – като съдия във ВКС или изрично да се посочи, че се връща в Наказателната колегия на съда. Този въпрос ангажира вниманието на членовете на Съдийската колегия в продължение на около 20 минути.

Красимир Шекерджиев обясни, че няма длъжност съдия в Наказателната колегия и затова ще подкрепи първия вариант. Вероника Имова бе на обратното становище. Тя подчерта, че по закон Кети Маркова трябва да бъде възстановена на заеманата преди избора длъжност, т.е. в Наказателната колегия на ВКС. Имова отбеляза, че във върховните съдилища има тясна специализация и макар правомощие на Пленума на ВКС да е определяне на състава на колегиите и броя и състава на отделенията, СК на ВСС трябва изрично да посочи къде точно ще бъде възстановена Кети Маркова.

И Атанаска Дишева бе на тази позиция. Тя даде следния пример. Преди няколко седмици Съдийската колегия назначи четирима магистрати в Наказателната колегия на ВКС. Ако след време някой от тях бъде избран за конституционен съдия, то на каква длъжност ще бъде възстановен след изтичане на мандата. Според Дишева по-правилно е да се определи, че Кети Маркова се връща в НК на ВКС.

В крайна сметка с 9 на 3 гласа мнозинството реши изрично да посочи в решението си, че Кети Маркова се възстановява на длъжността съдия в НК на ВКС от 13 ноември.

About the Author :

Leave a reply