Шефът на ВКС Лозан Панов се възмути от пратената му от КПКОНПИ призовка
12.11.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е призовала председателя на ВКС Лозан Панов за вземане на обяснения по извършваща се проверка, съобщиха от пресцентъра на Върховния касационен съд. Лозан Панов е отговорил, че е недопустимо да бъде призоваван в качеството си на председател на съд. „Подобен подход грубо нарушава конституционния принцип на разделение на властите и същността на правовата държава. Намирам, че няма правно основание за явяването ми в сградата на КПКОНПИ на посочената дата, е казал Панов в свой отговор до комисията.

Причината за отговора на Панов е, че в негово отсъствие писмото за явяването му в КПКОНПИ е било предадено от трима служители на комисията на съдия Павлина Панова – зам.-председател на ВКС. То е било адресирано не до гражданина Лозан Панов, а до председателя на Върховния касационен съд.

Според правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и Закона за противодействие на корупцията, комисията може да призовава и взема обяснения от граждани. Нормите обаче не предвиждат хипотеза за призоваване на председател на съдебна институция.

Лозан Панов уточнява в писмото си до председателя на КПКОНПИ, че „член 41, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за КПКОНПИ регламентират призоваването и вземането на обяснения от граждани“. И че цитираните разпоредби не предвиждат хипотеза за призоваване на председател на съдебна институция. С оглед на това е недопустимо един председател на съд да бъде призоваван по този ред от държавен орган, чиито актове подлежат на съдебен контрол.

Писмото от КПКОНПИ е било връчено от трима агенти без уточняване по каква преписка и за какво е необходимо да бъде разпитан Панов. Но тъй като неотдавна Националната агенция за приходите изпрати ревизионния си акт на КПКОНПИ , предполага се, че комисията на Пламен Георгиев се е задействала във връзка с тенденциозната данъчна проверка на Лозан Панов. В такъв случай обаче той може да бъде призован като гражданин, и в никакъв случай като председател на ВКС.

About the Author :

Leave a reply