Благоевградски съдии: Напускаме съдийския съюз, няма гаранции за почтеност
27.06.2016  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

14 магистрати от Благоевград днес напуснаха Съюза на съдиите.

Ето и техните мотиви:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ,

Обръщаме се към вас като избрани да представлявате членовете на Съюза на съдиите в България, организация създадена да отстоява професионалните интереси на съдиите, за да изразим основателните си съмнения относно равнопоставеността и усещането, че Съюзът упорито препятства пълноценното ни членство.

След задълбочена дискусия, анализ, равносметка и оценка констатирахме нееднакво и нетолерантно поведение от страна на представителите на ССБ към членовете си, изразяващо се в безпочвени нападки или немотивирана подкрепа на бивши, излъчени от ръководството на високи постове членове и позоваване на непроверените факти и обстоятелства, които дълбоко засягат правото ни на пълноправни членове на Съюза, за който до този момент сме работили и безрезервно подкрепяли. Решението за прекратяване на членството ни е продиктувано от непрекъснатата липса на реални гаранции за почтеност, на взаимодействие и сътрудничество. Няма диалог между представителите на съюза и конкретни членове по несъвпадащи цели и задачи на съдебната система. Наложено е общуване по електронен път и медии. Така, последните няколко месеца в редица издания се води агресивна и ескалираща кампания, насочена срещу членове на Съюза в лицето на колеги съдии от БлОС.

Кампанията е развита изключително едностранно, с подкрепата на известни членове на Съюза, без съобразяване с мнението ни като пълноправни членовете от БлОС, пряко засегнати от проблема, при явно игнориране на твърдата ни позиция по водената проблематика, омаловажаване на мнението ни под претекст „че си затваряме очите срещу явни нередности”. Тези изявления са взети изключително и само под въздействието на едната от страните по т.н. „спор” като ние намираме, че е неприемливо субективното толериране на приближени до ръководството на съюза и утвърждаването на лобизма.

Вместо да се противопостави на агресивната медийна кампания от последните месеци срещу собствените си членове – съдии в ОС- Благоевград, водена от страни и техните адвокати по висящи дела с цел оказване на недопустим натиск върху съдебните състави, Съюзът не реагира по никакъв начин, включително по вече установената си практика (с декларации, отворени писма и пр.). Напротив, видни членове използваха въпросните публикации срещу съдии-членове на ССБ и организираха злостни кампании на най-високо място — ВСС(вж.протоколите за избора на административен ръководител на БОС).Някои от изказванията са достойни за етични, съдебни и др.производства, но са недостойни между единомишленици, каквито би следвало да сме всички членове в ССБ. Решението за прекратяването на членството ни е продиктувано от тоталното отсъствие на реални гаранции за почтеност, на взаимодействие и сътрудничество. Липсва пълноценен диалог между управляващите съюза и конкретни членове за постигане на поставените от Устава цели. Доколко е налице такова, то същия не съответства на последните и не касае наболелите проблеми на магистратурата, а е насочен към личното благополучие на определени членове от ССБ.

Противопоставяме се на този подход и всякакви други форми, с които се потъпква равнопоставеността и проявите на толерантност, а се лансира облагодетелстване на определи членове за сметка на други, без оглед на обстоятелствата и по начин далеч надхвърлящ плурализма, свободата на словото и всички останали демократични принципи, в името на което се учреди някога ССБ.

Няма съмнение, че това решение беше трудно за нас, но ние като магистрати очакваме справедливост и прозрачност и настояваме да се избягват зависимостите, а да се отстоява независимостта на българските магистрати във всички конкретни случаи, в които се погазват техните права и добро име.

С настоящото обръщение предоставяме на разглеждането на Общото събрание на Съюза молбите ни не само на цялата секция от БлОС, но и на колеги от районните съдилища за прекратяване на членството ни.

От името на съдиите подали декларации за прекратяване членството си в ССБ

About the Author :

Leave a reply