Румяна Бъчварова: Ще ограничаваме права на хора, които планират да убиват
05.07.2016  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Очаквам професионалната общност да застане зад закона, защото той регулира действия и отношения в ситуации, които застрашават българските граждани. Само с добре координирани действия можем да противостоим на тероризма, който в последните години стана една от най-големите заплахи в световен мащаб, и създаването на модерна и интегрирана система за сигурност е от първостепенно значение, заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, цитирана от пресцентъра на кабинета.

Изказването й е било на заседанието на Съвета по сигурността към правителството, на което беше обсъден антитерористичния закон.

Бъчварова допълни, че неговата цел е да регламентира механизма, който ще позволи ефективното взаимодействие и обмен на информация между специализираните органи, местните власти, чуждестранните партньори и неправителствения сектор за превенция и противодействие на тази заплаха.

„В основата на всичко е опазването на човешкия живот. Терористичният акт отнема основно право на човека – правото на живот. Обстоятелството, че на някои хора, които планират такива действия, ще бъдат нарушени права, е несъпоставимо“, посочи Бъчварова.

Три нива

Законопроектът определя три нива на заплаха от терористичен акт и четири нива на готовност на компетентните органи за противодействие. Предвижда се Министерският съвет да осъществява общо ръководство на дейността по противодействие на тероризма, да приема стратегия и национален план за противодействие на тероризма. Националният контратерористичен център се разполага в ДАНС и предоставя информация на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на заплахи от тероризъм, в непрекъснат денонощен режим, уточняват от правителствената информационна служба.

Той регламентира и участието на въоръжените сили в противодействието на тероризма и в преодоляването на последиците от терористични актове. Определят се функциите на местните органи и структури в този процес.

Със закона се задължават собствениците и ползвателите на сгради и съоръжения за обществено обслужване от първа – трета категория по ЗУТ, както и училищата и детските градини да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма.

На заподозрените ще се отнемат документи

По отношение на лицата, за които има обосновано предположение, че са свързани с подготовка на терористичен акт, се прилагат превантивни мерки, отнасящи се до ограничаване на движението им и отнемане на документи. Подробно е описан редът, по който се прилагат превантивните мерки, както и че подлежат на съдебен контрол.

Законопроектът въвежда основни правила за провеждане на антитерористична операция при наличието на данни за конкретна заплаха от или при извършен терористичен акт. В тези случаи е допустимо частично и временно ограничаване на отделни права на гражданите. Допуска се и обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание или с указ на президента на Република България. Целта е да се даде предимство на спасяването на човешкия живот и здраве.

Пострадалите при антитерористични акции ще получават обезщетение

Законопроектът предвижда също обезщетяване на физическите и юридическите лица при реално причинени имуществени вреди при или по повод извършване на нормативно установените действия за предотвратяване и пресичане на заплаха от тероризъм или за преодоляване на последствията от тероризъм.

Основните принципи, върху които е изграден законопроектът, са спазване на конституцията, законите и международните договори, по които България е страна, зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи, се посочва в съобщението от МС. Отбелязва се, че като приоритет е изведено спасяването на човешкия живот.

About the Author :

Leave a reply