Търсят от ВАС тълкувателно решение за повишението на магистрати
06.07.2016  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Висшият съдебен съвет ще поиска Върховният административен съд да постанови тълкувателно решение за повишаването на магистрати. Коренно различни съдебни решения по въпроса спъват кариерното израстване на магистрати, стана ясно при продължили над час дебати в съдийската колегия на съвета, пише „24 часа“.

Конкретният повод бе жалба от Владимир Вълков – граждански съдия в Софийския районен съд със 17 г. стаж. Той е кандидатствал за повишение в Софийския градски съд и е изкарал отлична оценка. Тъй като кандидатите със шестици са повече от свободните места, те се класират по допълнителен критерий – в случая по-висок ранг.

Възниква въпросът към кой момент се преценява по-високия ранг – в момента на провеждане на конкурса или в момента, в който ВСС назначава издържалите конкурса? Тъй като съветът е отчитал по-високия ранг в различни моменти, а и има противоречива съдебна практика по въпроса, колегата е ощетен доста несправедливо, каза при дебатите Калин Калпакчиев.

След обсъждания и прегласувания съдийската колегия отхвърли молбата на съдия Вълков да отмени решението си кои съдии се повишават в гражданското отделение на Софийския градски съд. Но все пак реши да се анализират съдебните решения по въпроса и да се поиска тълкувателно решение от ВАС, което ще е задължително за всички.

За да облекчи работата в натоварения Софийски градски съд колегията реши още да закрие три съдийски щата в окръжните съдилища в Разград, Видин и Враца и да ги прехвърли в София.

About the Author :

Leave a reply