Съдът отхвърли жалбите на бившите шефове на КТБ срещу фалита на банката
06.07.2016  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Върховният касационен съд отхвърли частните жалби на „Бромак“ ЕООД, „Бългериан Акуизишън Къмпани“-Люксембург и на бившите изпълнителни директори на КТБ, които са били акционери, срещу решението на Софийски градски съд за обявяване на банката във фалит.

Така върховните магистрати от Първо отделение на Търговската колегия потвърдиха решението на Софийския апелативен съд от миналата година.

Съдът отказва да разглежда и жалбите на акционерите срещу решението на апелативния съд, с което за дата на фалита на КТБ, бе определена 20 юни 2014 г.

Мотивът на върховните магистрати, е че бившите шефове на банката, „Бромак“ и люксембургското дружество не са хората, които имат представителна власт по отношение на банката съгласно чл.11, ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност. Този текст от закона гласи, че банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява по делото от назначените квестори, временните синдици или от упълномощени от тях лица.

На това основание ВКС е приел, че жалбите на бившите шефове на банката, на „Бромак“ и на „Бългериан Акуизишън Къмпани“ срещу решението на СГС за фалита на банката са неоснователни, защото те нямат право да се жалват срещу решения на съда, които са постановени в хода на производството по банковата несъстоятелност.

В друг текст от Закона за банковата несъстоятелност се казва, че право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката и Централната банка, а право на протест – прокурорът, т.е. акционерите не попадат в тази група.

До това становище на ВКС се стигна след решение на Конституционния съд. Именно заради казуса КТБ върховните магистрати поискаха Конституционния съд да обяви за противоречащ на основния закон чл.11, ал.3 и на чл.16, ал.1 от Закона за банковата несъстоятелност.

КС отхвърли искането им с аргумента, че заради особената функция на банките, законите, регулиращи дейността им, предвиждат засилен контрол и спешни мерки при съмнение за нарушение на правилата от страна на управителните им органи или неправилно управление.

Посочва, че този текст от закона за банковата несъстоятелност само потвърждава правилото, че от момента, в който банка е застрашена от неплатежоспособност, управлението й се поема от хора, различни от управителните й органи.

КС прие, че това е в интерес на вложителите и не противоречи на никоя конституционна норма.

About the Author :

Leave a reply