Адвокат Петър Николов: Длъжникът – живот след смъртта
07.01.2017  //  By:   //  Адвоката отговаря  //  No Comment

Много хора не знаят, че освен права наследяват и задължения. Представете си, че сте имали баща, когото сте виждали един път в живота си. След смъртта му се обаждат от банката, за да ви уведомят, че той е имал кредит, който не е платен и е станал изискуем, а вие сте неговият единствен наследник по закон. Спокойно, не е дошъл краят на света. Ако той няма никакво имущество, най-лесно е да направите отказ от наследство в Районния съд, там където е открито наследството, по постоянния адрес на наследодателя.

Няма срок за отказ от наследство, важно е да не сте го приемали по никакъв начин, който да е достояние на кредиторите – например със заявление до съда за приемане на наследство или с действия, например живеете в наследственото жилище, управлявате наследствен автомобил, ползвате други наследствени вещи, вписани сте като собственик на наследственото жилище, регистрирали сте автомобила на свое име.

Вторият вариант за вас е да приемете наследството по опис. Това е специална процедура, която ви гарантира, че дори и да се появят кредитори, човек никога не знае, понякога може да са сметки за телефон, друг път тайно от съпругата изтеглен кредит, подписан запис на заповед, за който никой друг не знае, ще отговаряте само до размера на имуществото, собственост на починалия. Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗН приемането по опис трябва да се заяви писмено от наследника в тримесечен срок от узнаване за откриването на наследството.

Възможността за упражняване на субективното право на приемане по опис се свързва с узнаването. Срокът е преклузивен, но може да бъде продължен еднократно от районния съдия по местооткриване на наследството до три месеца. След изтичането на срока, наследникът губи възможността да приеме по опис. За него остава безсрочната възможност да приеме направо. Приемането по опис е начин да се избегне неограничената отговорност за дълговете на наследодателя.

Запомнете някои важни неща, предварителен отказ от наследство, преди смъртта на човека, е невъзможен, задълженията по договорите сключени с оглед личността не се наследяват, юридическите лица могат да наследяват само по завещание, наследяването по опис е задължително за наследници, които малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица. Няма пречка да се откажете от наследство и при вече започнал съдебен процес, в който сте привлечени като ответна страна, защото сте наследник на длъжника.

Така преди време, на една жена от София, след като представихме своевременно удостоверение, че е направила отказ от наследството на баща си, който не й бе оставил нищо друго освен спомена за една среща и борчове, съдът прекрати делото заведено срещу нея от банка.

About the Author :

Leave a reply