Елиза Николова: Медиацията е добър метод за разрешаване на спорове
23.01.2017  //  By:   //  Адвоката отговаря  //  No Comment

Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България говори в интервю за Агенция „Фокус“ за провеждането в УНСС на кръгла маса, посветена на ролята на медиацията, като юридически метод за разрешаване на спорове.

Какво представлява медиацията и какви са нейните предимства пред стандартната съдебна процедура?

Въпреки че Законът за медиацията съществува от 2004 г., все още тя е недобре познат метод за разрешаване на спорове. Това очевидно е алтернативата на съда. Друг алтернативен метод на съда са арбитражът. Но предимството на медиацията пред съда и пред арбитража е, че всъщност няма трето лице, което да постановява някакво решение и което да задава как да се решава, какво да се прави, каква да е процедурата. Това се прави от страните, с помощта на трето неутрално лице. Медиаторът е фасилитатор, подпомагаща страна, която със своите компетенция, умения и знания подпомага страните в решаването на спора. Изследват се интереси, нужди, потребности, необходимости, които в един съдебен спор или при един арбитраж не могат да излязат наяве. Знаете, пред съда и арбитража ние представяме доказателства и релевантни по делото факти. Но много неща остават под повърхността, това са амбициите, интересите, потребностите, конкретните нужди на страните. При медиацията, като алтернативен способ, лицата могат да разкрият пред третото неутрално лице, поверително по закон, своите нужди и интереси. Така би могло да се стигне до решение, което да удовлетворява и двете страни. И най-доброто съдебно решение не е толкова добро, колкото по-лошото споразумение. Това е един метод, който е набрал скорост в Западна Европа, в България още си пробива път. Вече има доста практическо приложение и към центрове за решаване на спорове, има доста възможности за приложно поле. В момента се изгражда платформа за решаване на потребителски спорове. Сигурна съм в бъдещото развитие на медиацията.

При какви казуси може и при какви не може да се използва медиацията, като метод за разрешаване на спорове?

Подходящ е за спорове в областта на брачните дела. Особено, когато има развод и интересите на детето се защитават. Също така в търговските спорове. Когато ни е необходима бързина, това не може да се постигне в съд, както и намаляване на разходи и време. При потребителските спорове, използването на медиацията е изключително полезно. Най-вече търговски, потребителски спорове, както и брачни дела. Медиацията е неподходяща, за такива спорове, при които едната страна се чувства много силна и не е готова да отива на компромис, но зависи от конкретните обстоятелства. Същото така, неподходяща е за такива дела, при които има голям публичен интерес.

Кой може да бъде медиатор и трябва ли да има той юридическо образование.

По нашия закон няма изискване за юридическо образование. Има изискване за 60 учебни часа преминато обучение в сертифицираща организация към министерството на правосъдието. Но в някои европейски държави има такова изискване. Аз лично мога да кажа, че юридическото образование много подпомага за търговските и брачните спорове. Медиациите могат да се провеждат и от двама медиатори, при които е хубаво поне единият да е юрист.

Когато се стигне до медиация, трябва ли страните да имат адвокати?

Хубаво е да имат. Аз считам, че и от практическа гледна точка, когато страните са представлявани от адвокат и адвокатите са запознати с медиацията, тя протича по много по-лесен и удовлетворяващ страните начин. А когато, адвокатите не са добре запознати или предварително негативно настроени, това, за съжаление има обратен ефект. Затова е изключително важно юристите да бъдат обучени и аз много приветствам инициативата на Юридическия факултет на УНСС. Мога да кажа, че това е един от първите вузове, които вкараха тази дисциплина, която е изключително важна за юридическото образование.

Има ли тенденция за повишаване на интереса към медиацията в България?

Определено да. Има нарастване и има усилен интерес. Аз лично се занимавам от 10 години с медиация и мога да кажа, че все повече, не само се говори, но и практически се осъществява медиация. Вече идват хора и когато предложа метода на медиация, хората са запознати и откликват. Вече има практическо приложение и добре работещ Център за спогодби и медиация към Софийския районен и градски съд. Все повече съдилища проявяват интерес.

Бих посъветвала хората, когато им се предложи медиация, да не я отхвърлят, а да помислят и да пробват тези способи. Защото не пречи и не натоварва, само може да облекчи всяка една процедура и всеки един спор при решаването. Изключително важно е да се даде не само информация на студентите по право, а наистина да има обучение. Само по този начин можем да подобрим реалната обстановка за обучение на младите хора.

Кадър: Евроком

About the Author :

Leave a reply