Адвокат Петър Николов отговаря за живота като „зеленчук“
15.06.2016  //  By:   //  Адвоката отговаря  //  No Comment

Наскоро ми поставиха следния въпрос: „Имам тежка болест, оздравяване не се предвижда, запозната съм с всички последици от заболяването. Тъй като не желая да живея „като зеленчук“ в кома/парализа и да бъда реанимирана, имам ли това право да се откажа от по-нататъшно поддържане и лечение?“

Знам, че звучи доста шокиращо, но може би никой от нас не знае какъв точно ще е житейския му път и с каква продължителност е белязан неговия живот, но случай, че все пак се случи и се стигне до там, е необходимо да се знае, че нашето законодателство предвижда възможност да се откажете от по-нататъшно лечение с декларация по образец в съответното лечебно заведение.

Става въпрос за Информирано решение за отказ от лечение, регламентирано с Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Законът за здравето допуска възможността пациентът или лицата, които го представляват, да откажат по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето. В случай на отказ или невъзможност пациентът да удостовери волята си, този факт се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.

About the Author :

Leave a reply