Адвокатът отговаря Актуално

Адвокат пита КЗЛД: Защитени ли са данните ни в Електронното медицинско досие

Пълен хаос с личните здравни данни

Един от малкото адвокати в България, специалист по медицинско правоадвокат Мария Шаркова,  е сезирала Комисията за защита на личните данни за Електронното медицинско досие (ЕДМ). Причината е възможен риск от достъп до чувствителна здравна информация, която може да стане обект на злоупотреба.

Не е ясно как се гарантира, че правата на пациентите са защитени, нито какъв е редът за обработване на тези лични данни, посочва адвокат Шаркова.

Тя пита дали ваксинационият център има достъп до Електронното медицинско досие, за да разпечата сертификат за ваксинация срещу коронавирус и дали това му дава достъп до всички данни за човека – епикризи, изследвания, хоспитализации и т.н.

Според юриста не е ясно има ли ред за ограничаване на достъпа на личните лекари до тези данни в случай, че пациентът избере нов общопрактикуващ лекар, както и дали имаме право да поискаме изтриването на данни от ЕМД и как е регламентиран редът за обработване на личните данни от Министерството на здравеопазването във връзка със здравното досие.

Електронното медицинско досие е достъпно на сайта www.his.bg, който се ползва и за онлайн записване за ваксинация. В досието пациентите могат да влязат с електронен подпис. На сайта обаче няма информация за правилата за достъп до досието и как става влизането на трети лица и т.н.

Множество въпроси, на които към момента няма отговори

Здравната информация попада под защитата на еврорегламента за личните данни GDPR като специални данни, които могат да се обработват при строго определени условия. В информацията за ваксинацията пък се влиза с имена, ЕГН и номер на лична карта, тоест всеки работодател например може да провери дали служителите му са ваксинирани срещу коронавируса, без да взема тяхното съгласие.

Не е ясно и кой е администратор на тези лични данни, както и при споделяне на данни от един орган към друг (например от НЗОК към МЗ) в какви отношения са органите и дали са съвместни администратори”, алармира Шаркова.