Актуално

Асен Василев с предложение за нов орган за национална сигурност

Нов извънреден консултативен орган към Министерския съвет ще защитава националната сигурност. Начело на Междуведомствения съвет, който ще брани държавата от рискове за икономическата и финансовата система, застава финансовият министър Асен Василев, съобщава БНР.

Новият орган ще бъде конструиран чрез специален закон – за мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата. БНР разполага с този проект, който е бил обсъждан на финансовите експертни съвети при финансовия министър Асен Василев, който ще оглави Междуведомствения съвет. В него ще влизат заместник-министрите на правосъдието, външните и вътрешните работи, на икономиката и индустрията, зам.-директорите на НАП и ДАНС. Той ще бъде консултативен орган към Министерския съвет.

Предвижда се да бъдат създадени национални списъци – на лицата и свързаните лица, за които има събрани данни, че използват с престъпни цели високотехнологични продукти; извършват злоупотреби и измами в киберпространството или нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници или пък се опитват да трансферират чрез български банки средства с неустановен произход, както и злоупотреби със средства на ЕС.

Извънредността се състои в следното – включването в един от двата национални списъка ще е основание за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията, и най-важно – отнемане на незаконно придобито имущество, тоест замразяване на активи, дейност и спиране на изпълнението на договори да може да става, без да има постановена присъда.

Изрично е казано, че ако учредител или председател на политическа партия и коалиция бъде включен в черен списък на формацията, няма да се предоставя държавна субсидия.

Предоставянето на информация на новия орган не може да бъде отказано от съображения за банкова, търговска, държавна или служебна тайна.

Засега проектозаконът няма одобрението на коалиционните партньори.