2021

Велислав Величков с награда „Млад юрист“ за 2021 г.

Младият следовател Велислав Величков грабна статуетката в категорията „Млад юрист“ по време на деветото издание на Националните награди за правосъдие, които се проведоха на 3 декември в София. Наградата му бе поднесена от проф. Таня Йосифова от УНСС. Майкъл Ел-Тал, Маргарита Балабанова, Александър Рашев бяха останалите номинирани.
„Успях да превърна една мечта в професия/начин на живот”, казва за себе си Велислав.

Преди да завърши през 2015 г. „Право“ в Юридическия факултет на УНСС, преминава през редица стажантски програми в различни институции – ГД ”Изпълнения на наказанията”, Софийски районен съд, в администрацията на Висшия съдебен съвет и др.

Дълбока следа за него оставя стажът през 2012 г. в Държавната агенция за закрила на детето. Там се сблъсква с деца, жертви на престъпления и извършващи такива. Така осъзнава, че образованието и промяната на средата са ключовият елемент за нормалното им развитие и се насочва в сферата за разкриване на престъпления. Оттогава досега не е спрял да помага на деца в беда и деца в неравностойно положение – и психически и финансово.

През 2017 г. печели външен конкурс при Столична дирекция на вътрешните работи и започва работа в сектор „Разследване на криминални престъпления“ като младши разследващ полицай. За проведено разследване на грабеж в условията на опасен рецидив и постановяване на осъдителна присъда бива награден за съществен принос при разкриването на тежкото криминално престъпление.

През 2017 г.Висшият съдебен съвет (ВСС) провежда конкурс за младши следователи, в което Велислав участва и е класиран с най-висок успех сред всички кандидати.

Преминава 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието и през 2018 г. встъпва в длъжност като „младши следовател“ в отдел „Следствен“ при Софийска градска прокуратура (СГП) в сектор „Разследване на данъчни престъпления“.

През годините провежда разследвания по множество досъдебни производства. Особен стимул за него още в самото начало е, когато във връзка с разследване за данъчно престъпление, отличаващо се с особена фактическа и правна сложност и възстановени над 115 000 лева на държавния бюджет, наблюдаващият прокурор изпраща благодарствено писмо до административния му ръководител.

Преминал е през десетки национални и международни обучения за повишаване на професионалната квалификация, свързани с разследвания на данъчни и финансови престъпления, международен трафик, трансгранични компютърни престъпления и криптовалути, работа с дигитални и електронни международни доказателства и доказателствени средства, криминална психология, престъпления извършени от непълнолетни, както и обучение на обучители и др.

Зачислен е като „докторант“ в Института за държавата и правото в Българска академия на науките (БАН), като към настоящия момент е в процес на изготвяне на дисертационен труд.

През тази година е избран от Прокурорската колегия на ВСС за лектор през учебната 2021/2022 година в столичните училища за представяне на работата на магистратите в съдебната система.

Участва и в инициативи, свързани с менторски насоки за подпомагане на деца в неравностойно положение за житейското им развитие след навършване на пълнолетие, както и в различни благотворителни кампании, свързани с подпомагане на материалните условия за децата.