Адвокатът отговаря Актуално

Всичко, което трябва да знаете за развода в България

В българското законодателство има два вида развод – по исков ред (когато само единият от съпрузите иска раздяла) и развод по взаимно съгласие.

От Temida.TV ви срещаме с един от най-опитните бракоразводни адвокати – Екатерина Димитрова, която разяснява всичко, което трябва да знаете още преди да решите да се разведете.

И при двата вида развод съдебното производство се инициира по един и същ начин – с молба до районния съд по лична карта. Бланката може да се намери в сайта на районния съд.

При развод по взаимно съгласие дори няма нужда от юридическа помощ за попълването на молбата. При депозирането й се заплаща държавна такса от 25 лв. за завеждане на дело без значение от вида на развода.

divorced

При развод по взаимно съгласие страните предварително са се споразумели за параметрите на самия развод относно основните въпроси, които касаят децата, семейното жилище, режима на виждане с децата на единия или на двамата родители.

Подписи на молбата може да положат и двамата съпрузи, но може и само единият от тях да се подпише в документа. Молбата трябва да бъде придружена със споразумение, с което страните уреждат отношенията си занапред. При решаване на делото се заплаща още една такса от 50 лв. за всяка една от страните. При този вид развод всичко приключва в едно съдебно заседание, в което страните трябва да се явят пред съда, за да изразят своето желание да бъде прекратен бракът им. Неявяването на някоя от страните би означавало, че се е разколебала и съдът прекратява производството.

При развод по исков ред обаче е добре да се ползва юридическа помощ на адвокат за попълването на документите и за самото дело. Тогава единият от съпрузите депозира молбата в районния съд, в която според закона пише, че е дълбоко и непоправимо разтроен. Нужно е да се съберат и доказателства, с които следва да се докажат фактите и обстоятелствата, за които се твърди в исковата молба. Именно на базата на тези доказателства съдът би следвало да прекрати или не брака. Тези документи трябва да бъдат подбрани и подредени от адвокат.

divorce

Колко струва разводът

За ползването на адвокатски услуги се заплаща хонорар. За развод по исков ред 600 лв. е минималното адвокатско възнаграждение. Ако решите да ползвате адвокат за развод по взаимно съгласие, минималният хонорар е 400 лв. Под тези тарифи адвокатът не може да слезе, тъй като има наредба за минималното адвокатско възнаграждение.

Производството при този вид развод може да се проточи доста, тъй като се събират доказателства, викат се свидетели. Провеждат се поне 2-3 съдебни заседания. Насрочванията на заседанията зависи от графика и натовареността на самия съдия, разпределен за самото дело.

Кой взема детето при развод

Родителските права могат се упражняват и от единия и от другия родител, а може да се упражняват и съвместно от двамата родители. Българското законодателство разглежда двамата родители като равнопоставени и  няма ограничаване на правата.

Съвместното упражняване на родителските права означава, че страните се договарят, че съвместно и заедно ще решават важните основни дълготрайни интереси на детето, като например за образованието, евентуално лечение, управление на някакво имущество, ако детето има такова.

В такива случаи се определя режим, при който детето пребивава през равен период от време и при двамата родители. Като ежедневните грижи за детето се извършват от родителя, при когото е детето.

Издръжката след развод

Издръжката се определя според нуждите на детето, но тя не трябва да затруднява родителя, който я дължи. Според семейния кодекс издръжката не може да бъде по-малка от една четвърт от минималната работна заплата, тоест 163 лв. (бел. ред. 650 лв. е минималната работна заплата към 20.04.2021 г.)

Повече информация може да откриете във видеото от интервюто на водещата на “Темида – цената на истинатаНина Хамилтън с адвокат Димитрова.

Снимки: pixabay.com