Актуално

ВСС остави без разглеждане искането за отсраняване на Гешев

С 12 гласа “за”, 8 гласа “против” пленумът на Висшия съдебен съвет реши да остави без разглеждане като недопустимо внесеното предложение на министъра на правосъдието за отсраняване на главния прокурор Иван Гешев. Решението дойде с гласуване след продължили близо 7 часа дебати по темата – както за допустимостта, така и за процедурата и по-малко за мотивите на самото искане.

Иван Гешев: Няма да си тръгна сам от поста

Членовете на ВСС влязоха в спорове кой от всички въпроси да подложи на гласуване първо – дали министърът има право да внася искане за отстраняване на главния прокурор, с какви мотиви, изтекли ли са сроковете или направо да се подложи на гласуване въпросът по същество – да се отстрани ли Гешев от поста или не.

Стефан Петров предложи да се остави без разглеждане като недопустимо внесеното предложение на министъра на правосъдието за отсраняване на главния прокурор Иван Гешев. Атанаска Дишева поиска да се подложи на гласуване първо дали министърът на правосъдието има право да инициира остраняване на главния прокурор. Спорът продължи с това дали все пак в текста, който ще бъде гласуван, трябва да бъдат записани и различните мотиви.