Полезно

Има ли право събирач на вземания да влиза в дома ви?

Адвокат Петър Николов коментира зачестилото изнудване по телефон над бедни и болни хора от страна на събирачите на вземания. Ето какво съветва той:

“Събирач на вземания няма право да влиза в дома ви, да описва имущества, да ви оставя гладни, без хляб и без дом. 

За да ви търси съдебен изпълнител, е нужно преди това да сте осъдени с влязло в сила съдебно решение или заповед за изпълнение, въз основа на които да е издаден изпълнителен лист.

С този изпълнителен лист трябва да се образува срещу вас изпълнително дело. За всичко това вие трябва да сте редовно уведомени. Съдебният изпълнител не се обажда по телефона да ви плаши с опис на имущество. Съгласно ГПК вие трябва да получите съобщение за опис с посочено място, ден и час. Това е честа измама, която практикуват т.нар. служители на колектори. Също така законът брани единственото ви жилище и минималната работна заплата, респективно пенсия до минимална работна заплата от секвестиране, както и имущества необходими за вашето преживяване.

Затова не се хващайте на празни приказки и телефонни блъфове. Искайте за всяка дума документ за верността му.

Да ви представям съдебно решение, да ви дадат номер на дело, по което сте осъдени, да ви покажат изпълнителен лист, да ви кажат кой е съдебният изпълнител. Задайте тези въпроси или поканете колектора у вас да свали климатика със съдебния изпълнител и ще видите как няма да получите смислен или точен отговор. Разбирам, че сте притеснени и едвам оцелявате или сте изплатили по няколко пъти изтегления малък заем, но когато сте в паника, когато ви е страх, когато не знаете какво да правите, първо потърсете съвет от приятел, от познат, прочете за правата си, а

най-добре потърсете онзи адвокат във вашия град или другаде,

който да ви защити, да ви обясни какви са ви правата, да ви помогне да вземете решение, да подпишете или не споразумение, да платите или не, или да заведете иск, който да установи, че не дължите пари поради липсата на договор, задължение, поради настъпила давност, поради това, че вече сте платили достатъчно. Пътищата са много, от вас зависи дали ще сте по течението или ще хванете път към спасителния бряг преди да се удавите в тъмната река на дълговете.”

Leave a Comment