Адвокатът отговаря

Как може да получим обезщетение за грешно заредено гориво в колата ни

gas station

Сигурно може да ви звучи невероятно, но ако карате дизелова кола и на бензиностанцията служителят ви зареди бензин, ви се полага обезщетение. При грешка в зареждане на автомобил имате всички законови права да претендирате за получаването на обезщетение “Грешно заредено гориво”.

Зареждането на бензин в дизеловия резервоар е лесно в автомобили без защита срещу грешно зареждане. Налице са последици от объркване на горивото. Докато дизелът има и функция на лубрикант за горивната система, бензинът не може да свърши същото и ето защо грешно зареждане може да доведе до преждевременно износване на компоненти.

В случай на грешка при зареждане на автомобил, добавено от служител, се дължи компенсация от страна на собственика на търговския обект на място.

gas_station

Друг начин да бъдат възстановени причинените вреди е чрез

обезщетение при грешно гориво по съдебен ред

Съществен елемент е да съхранявате всички необходими писмени документи. В това число спадат следните писмени документи :

  • касови бележки за зареждане с погрешно гориво,
  • данъчна фактура ако е била издадена,
  • писмена кореспонденция  с отговор на представител на бензиностанцията
  • покана за уреждане на спора и др.

Какво обезщетение се претендира при зареждане бензин вместо дизел

Най-общо обезщетението, което може да поискате от страна на собственика на бензиностанцията – било верига или самостоятелен обект, най-често варира и се изразява в материални вреди и нематериални вреди.

Предпоставката за иск за обезщетението е самото действие по зареждането да е извършено от служител на обекта.

Към първите (материалните) спадат всички разходи за стойността на грешно зареденото гориво, ремонт на автомобила, възникнали разноски по транспортиране и др.

Важно е да знаете, че разноските при зареждане с погрешно гориво следва да се намират в пряка връзка от вредите при зареждане

Съществен момент в това производство е изясняване на отговорността на бензиностанцията, че същата не е положила всички необходими действия за продажба на съответното гориво.

Възможно е да са възникнали и други неудобства, като провалена почивка, планирана екскурзия в чужбина или просто неосъществен заплатен уикенд с автомобила.

В такъв случай пострадалият може да претендира и за възстановяване на т.нар. материални и нематериални вреди от зареждането с грешно гориво.

Несъмнено, заедно с материалните са възникнали и неимуществени вреди, особено при зареждане на дизел вместо бензин. Те се изразяват в причиненото неудобство, загубеното време на бензиностанцията, дейности при лоши климатични условия, и др.

Погрешно заредено гориво

От налична касова бележка лесно ще се установява по несъмнен начин настъпила вреда, изразяваща се в претърпяна загуба от грешно заредено гориво.

В случая искът ще бъде за поправяне на закупената вещ за сметка на продавача по чл.195, ал.1, предл.3 от ЗЗД.

Продавачът дължи и връщане на заплатената цена за сгрешеното гориво съгласно разпоредбата на чл.191 ал.1 пр.2 ЗЗД.

Какъв е срокът за иск и обезщетение при грешно гориво

Срокът за иск за обезщетение по чл. 197 по ЗЗД при грешно заредено гориво е 6 (шест) месеца от дата на касовата бележка.

Източник: Правна Кантора Д. Владимиров и Партньори