Контакти

admin

Temida.TV е информационен сайт за актуални новини, предимно на юридическа тематика. Публикуваме бърза и точна информация, като си поставяме за цел тя да е достоверна и обективна.

Редактор: Томислав Стоянов – tomi_soyanov@mail.bg

Репортери: 02/9836664, 0895784066

Свилена Пламенова

Моника Коцева

Кирил Александров

Дизайн и техническа поддръжка: Благой Благов

Маркетинг и реклама: Елена Ангелова – 0896154403