Актуално

КС: Член от закона за класифицираната информация противоречи на конституцията

За противоконституционнен от Конституционния съд (КС)  беше обявен член от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Според члена  разрешение за достъп до класифицирана информация се издава на лице, ако срещу него няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Делото беше образувано по искане на държавния глава за установяване на противоконституционност на текстове в два закона – в Закона за класифицираната информация и в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Съдът отхвърли искането за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбата в Закона за отбраната в частта “при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация”.

За решението гласуваха всички присъстващи 11 съдии, съобщават от Съда.