Актуално

“Неотложен” остров гълта милиони

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков е разпоредил проверка на процедурата, по която Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане е предложила на Министерския съвет и е одобрила “неотложно” финансиране на проекта за изкуствен остров край Варна. Това е посочено в отговор на Рашков на питане, отправено от депутатите от “Демократична България” Стела Николова и Цецка Бачкова още в началото на септември.

Финансирането на първия етап от проекта за изкуствен остров пред т.нар. Малък плаж в курорта “Св. Св. Константин и Елена” край Варна е било поискано от кмета на Варна Иван Портних (ГЕРБ), сочи информацията в отговора на Рашков. То е регистрирано в деловодството на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет на 27 януари т.г. Проверка показа, че то е било разгледано на извънредно заседание на комисията на 16 февруари т.г. След това бившият министър на вътрешните работи Христо Терзийски (ГЕРБ) е внесъл решението за финансиране на проекта в Министерския съвет без каквато и да е обосновка

То е част от списък с “непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия”.

Отпускането на парите е станало с едно от последните постановления, гласувани от кабинета на Борисов на заседанието му от 18 февруари т.г. С него е одобрен трансфер по бюджета на Община Варна “за изграждане на “Буна “Минерален басейн” – крило юг Малък плаж в акваторията на Черно море при курортния комплекс “Св. Св. Константин и Елена” в размер на 5.7 млн. лв.. Екзотичната идея държавата да построи изкуствен остров, който по-късно да отдаде на концесия, е преминала през всички административни процедури. Те очертават технология, по която дори и най-нецелесъобразното пилеене на държавен ресурс може да стане напълно законно “по документи”

Според регионалния министър Виолета Комитова за строежа на “Буна “Минерален басейн”- крило юг “Малък плаж” са на лице всички необходими документи. Това са Подробен устройствен план – Парцеларен план, одобрен с решение на Общински съвет Варна още през 2019 г., както и строително разрешение, издадено въз основа на инвестиционен проект, одобрен от главния архитект на Община Варна. Възложител на строежа е бившият областен управител на Варненска област Стоян Пасев. Началникът на РДНСК Варна, също така, е възложил на местната служба по геодезия, картография и кадастър да заснеме изграденото съоръжение в акваторията на Черно море, за да установи съответствието му с одобрените инвестиционни проекти, което очевидно се е оказало факт.

Проверките са установили, че стриктно е спазена и цялата процедура по отпускането на финансиране за реализацията на строителството. Това на практика очертава технология, по която държавата може да харчи сериозен публичен ресурс и за други подобни спорни проекти. В случая с изкуствения остров, проектиран пред един от новостроящите се луксозни хотели в курорта Св. св. Константин и Елена, потвърждение за нецелесъобразността на отпуснатото държавно финансиране се съдържа в становище на “Геозащита”, приложено към документацията по изработване на Подробния устройствен план за острова. В него е записано следното: “Хидротехническото съоръжение буна, изградено в имота през 80-те и 90-те години на м.в., е ремонтирано, в добро състояние и изпълнява функциите си. В Генералната схема за брегозащита на българското черноморско крайбрежие се препоръчва в участъка от н. Каваклар до н. Св. Георги да бъдат изграждани единствено съоръжения за “дистанционна защита, способстващи за прехвърляне на част от наносите от дълбочина в плитководната брегова зона и за поемане на част от вълновата енергия”.

С това становище категорично не се препоръчват напречни (на посоката на вълнение) брегоукрепителни съоръжения. Независимо от това за първия етап от строителството на точно такова съоръжение държавата вече е похарчила близо 6 млн. лв.