Актуално

НЗОК ще плаща на болниците всички дейности, отчетени през декември

Националната здравноосигурителна каса ще изплати на болниците всички отчетени дейности, които са извършени през декември месец – миналата година. Позицията им се разбира от писмо, което бе адресирано до НЗОК от болнични сдружения, те изразиха също и тревожност поради намалени бюджети през декември.

По данни на НЗОК, отчетените от болниците дейности за декември, платими през януари, са по-малко от определените с решение на Надзорен съвет.

Стойностите за януари 2022 г. за дейностите през декември по Приложение 1 са 14 208 775 лв. Стойности за януари 2022 г. за дейностите през м. декември извън приложението са 190 996 678 лв.