2022 Награди за правосъдие

Номинации в категория „Адвокатска кантора на годината” – 2022 г.

Адвокатско дружество Волф Тайс

Волф Тайс е една от водещите правни кантори в Централна и Източна и Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ). От екипа се гордеят, че са изградили репутация си чрез комбинация от отлични познания на местно и силни способности на международно ниво. Отворят първия си офис във Виена преди повече от 50 години. В момента екипът включва над 350 адвокати с познания в най-разнообразни правни области, които работят в офиси в 13 страни в ЦИЕ/ЮИЕ.

Над 80% от работата на кантората е свързана с трансгранично представителство на чуждестранни клиенти.

Волф Тайс е специализирана в банково и финансово право, конкурентно право; корпоративно право / сливания и придобивания; разрешаване на спорове; трудово право; енергетика; инфраструктура и проекти; интелектуална собственост и информационни технологии; недвижими имоти; регулаторна рамка и обществени поръчки, както и данъчно право.

Менко Менков и съдружници

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” е една от най-проспериращите адвокатски кантори в страната, а името на нейния основател – адвокат Менко Менков – е едно от най-утвърдените имена в правните среди на Република България. Натрупаният през годините опит, личните качества, коректност и професионализъм, се превърнаха в запазена марка на адв. Менков и неговия екип от юристи.

Менко Менков и съдружници
Менко Менков и съдружници

Дружеството е сред водещите в Република България по Наказателно право и Наказателен процес. Новите реалности, свързани с членството на България в Европейския съюз, поставиха за цел осъществяването на амбициозен проект в дългосрочен план за разширяване на предлаганите юридически услуги и в други сфери на правото.

Сработеният екип, състоящ се от високо квалифицирани юристи, обогатява непрекъснато своите знания и отговаря адекватно на промените в правния мир. Съдружниците, адв. Менков и адв. Каракушева, са магистри по Европейско право на организираната от Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Университетите в Нанси и Страсбург, българо-френска програма, изучаваща правната и съдебната система на Европейския съюз. Техни преподаватели бяха европейски светила на правната наука – Проф. Жоел Ридо, проф. Валери Мишел, проф. Жан-Клод Готрон, проф. Жан-Пол Жаке, проф. Доминик Ритленг, проф. Флоранс Беноа-Ромер.

Правните услуги на Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” ползват изявени имена от бизнес елита на Европа за консултации по различни правни въпроси. Отдавна утвърдена практика на кантората е тясното сътрудничество с изявени и авторитетни български професори в различни клонове на правото и други науки, имащи отношение към решаването на правните казуси.

За екипа от юристи на дружеството няма нерешими казуси! Виждането на всеки един негов член за ролята на адвоката в наказателния процес на съвременното, демократично общество, ярко контрастира на набиращия все по-голяма скорост в българските адвокатски среди, дух на комформизъм и пасивност, като по този начин утвърждава напълно закономерно активната, динамична и всеотдайна защита на правата и законните интереси на клиентите така, както Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Конституцията на Република България повеляват. Именно в това се убедиха и многото, които се довериха на адв. Менко Менков и екипа му. Те застанаха решително със своите знания зад своите клиенти и проблемите им.

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” е една от най-проспериращите адвокатски кантори в страната, а името на нейния основател – адвокат Менко Менков – е едно от най-утвърдените имена в правните среди на Република България. Натрупаният през годините опит, личните качества, коректност и професионализъм, се превърнаха в запазена марка на адв. Менков и неговия екип от юристи.

Дружеството е сред водещите в Република България по Наказателно право и Наказателен процес. Новите реалности, свързани с членството на България в Европейския съюз, поставиха за цел осъществяването на амбициозен проект в дългосрочен план за разширяване на предлаганите юридически услуги и в други сфери на правото.

Сработеният екип, състоящ се от високо квалифицирани юристи, обогатява непрекъснато своите знания и отговаря адекватно на промените в правния мир. Съдружниците, адв. Менков и адв. Каракушева, са магистри по Европейско право на организираната от Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Университетите в Нанси и Страсбург, българо-френска програма, изучаваща правната и съдебната система на Еропейския съюз. Техни преподаватели бяха европейски светила на правната наука – Проф. Жоел Ридо, проф. Валери Мишел, проф. Жан-Клод Готрон, проф. Жан-Пол Жаке, проф. Доминик Ритленг, проф. Флоранс Беноа-Ромер.

Правните услуги на Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” ползват изявени имена от бизнес елита на Европа за консултации по различни правни въпроси. Отдавна утвърдена практика на кантората е тясното сътрудничество с изявени и авторитетни български професори в различни клонове на правото и други науки, имащи отношение към решаването на правните казуси.

За екипа от юристи на дружеството няма нерешими казуси. Виждането на всеки един негов член за ролята на адвоката в наказателния процес на съвременното, демократично общество, ярко контрастира на набиращия все по-голяма скорост в българските адвокатски среди, дух на комформизъм и пасивност, като по този начин утвърждава напълно закономерно активната, динамична и всеотдайна защита на правата и законните интереси на клиентите така, както Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Конституцията на Република България повеляват. Именно в това се убедиха и многото, които се довериха на адв. Менко Менков и екипа му. Те застанаха решително със своите знания зад своите клиенти и проблемите им.

Шулев, Мавров и партньори

Кантората на адвокат Радослав Шулев включва екип от доказали се професионалисти с над двадесетгодишен практически опит в сферата на юридическите и финансово – счетоводни  дейности и услуги.

Адвокатите извършват успешна защита и процесуално представителство по дела пред всички съдилища в България, вътрешни и международни арбитражни съдилища и институции, Европейския съд по правата на човека, Комисията за защита от дискриминация, Комисия защита на конкуренцията, a също така представителство и защита пред всички държавни и общински органи в страната.

Кантората развива практика в обслужването, правната помощ и консултиране, както на отделните граждани, така и на бизнеса.  Представляват местни и международни лица и компании, като съдействат за развитието на техните бизнес интереси в различни отрасли на производството и търговията.

Сферите на дейност обхващат гражданско право и процес, изпълнителен процес и събиране на вземания, семейно и наследствено право, вещно право и недвижими имоти,  трудово право, медицинско право и медицински деликти, имиграционно право, корпоративно и търговско право, облигационно право, административно право и процес,  наказателно право и процес, защита по дела срещу държавата и общините за вреди, финансово право, данъчно право и процес, осигурително право, банково право, търговска несъстоятелност, ликвидация, застрахователно право, обществени поръчки, концесии, финансиране по европейски фондове и програми, авторско право, патенти и полезни модели, защита на интелектуалната собственост, защита на потребителите, защита правата на човека, защита от дискриминация и  др.

Финансово-счетоводният отдел разполага с утвърдени специалисти, които покриват всяка нужда на нашите клиенти по управление и изпълнение на счетоводните процеси и отчетността пред  приходната администрация.

 Адвокатска кантора „Расташки“

Адвокатска кантора „Расташки“ е юридическа фирма в гр. София, която предлага правна помощ в областта на недвижимите имоти и административното право. От основаването си, дружеството работи изцяло в защита на гражданските права на обществото в административните и съдебни процедури. Адвокатска кантора „Расташки“ притежава екип от специалисти в сферата на гражданското право и публичноправните отрасли. Клиентите се доверяват на коректността, лоялността, правните знания и интегритет на адвокатите от адвокатска кантора „Расташки“ вече десет години.

Адвокатското дружество предлага услуги в областта на недвижимите имоти и строителството, както и в областта на административното право и обжалване на административни актове. Адвокатска кантора „Расташки“ бе една от първите юридически фирми, които обжалваха незаконосъобразните заповеди на Директора на РЗИ София във връзка с противоепидемични мерки. Седмици след подаване на колективната жалба в Административен съд София град, заповедта на директора на РЗИ София, бе отменена от самия него.

Основен приоритет на кантората и нейните членове е разясняване и защита на правата на гражданите срещу административен произвол и репресия, които през годините на пандемия се увеличиха. Работейки изцяло в полза на обществото, адвокатска кантора „Расташки“ се стреми да избере най-точния способ за защита на нарушените права на своите клиенти във всеки конкретен случай.

Адвокатска кантора „ТАБАКОВ“

Основател  на кантората е адвокат Ивайло Табаков, като тя разполага с локации в София, в страната и в Европа, като по този начин предлага на своите клиенти комплексни услуги като консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.

Кантората предлага:

  • комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други;
  • изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи;
  • учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.;
  • правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо;
  • участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Основни области на специализация на адвокат Ивайло Табаков и неговият екип са вещно право (делби и придобиване на имоти), спорове по договори за собственост, търговско право, производство по несъстоятелност на фирми, семейно право, наследствено право, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес, дела по Закона за защита от домашното насилие.

По казусите на  клиентите обикновено работят най-малко двама адвокати.

На съдебните заседания се явява лично адвокат Ивайло Табаков, тъй като той е главният адвокат по всички дела в канторите, и носи лична отговорност за всички дела и казуси на клиентите.