2022 Награди за правосъдие

Номинации в категория „Дело на годината” – 2022 г.

 

Делото Н.Б. срещу Национална генетична лаборатория – Майчин дом

Делото започва през 2015 г. като ищцата твърди, че е лишена от правото си на информиран избор и вследствие на неправилно взето и интерпретирано генетично изследване е била принудена да роди дете с тежки малформации и синдром на Даун.

И пред трите съдебни инстанции ищцата е представлявана от адв. д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право. 

Ищцата получава справедливост едва на трета инстанция пред ВКС, тъй като СГС и САС в крайните си съдебни актове приемат, че ищцата е следвало да положи по-висока степен на дължима грижа, усъмнявайки се в различния пол на плода, за който е информирана от наблюдаващия лекар (чрез ултразвуково изследване) и  резултатите от генетичното изследване.

Делото е допуснато до касационно обжалване с поставен въпрос: „Когато по делото се установи, че поведението на лицето се намира във фактическа каузалност с причинените вреди, следва ли съдът да прецени това поведение с оглед дължимата на пострадалия /кредитора/ грижа, за да го оцени като годен да изключи отговорността на делинквента /неизправния длъжник фактор?“.

Съдебните решения на СГС и САС са демонстрирали очевидна необоснованост, тъй като съдът е стигнал до изводи, които противоречат на медицинската наука, а именно, че образното изследване- ултразвук е с по-висока диагностична стойност от генетичното изследване и че грижата на добрата „бременна“ или добрия лекар, проследяващ бременността, налага същите да се усъмнят в резултата от ДНК анализа и да предприемат допълнителни действия по уточняване на разминаването.

ВКС е оборил тези изводи, като е решил, че ищцата е извършила всичко изискващо се от нея- редовно е ходела на прегледи, за да проследява бременността и е направила всички изследвания и консултации, към които е била насочена от проследяващия бременността ѝ лекар. След като няма действие или бездействие на ищцата, което да е в причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат, то няма основание да се приеме, нито че тя е съпричинила вредоностия резултат, нито че с бездействието си е прекъснала причинната връзка между неправомерните действия и бездействия на служители на ответника и на проследяващия бременността й лекар. Медицинските лица, а не пациентът, са тези, които трябва да предизвикват правенето. назначаването на допълнителни и изясняващи изследвания.

ВКС е присъдил 30 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди настъпили в следствие на отнетото право на информиран избор, поради който е родено дете с тежки увреждания и синдром на Даун.

Делото „Захарна афера“

Досъдебното производство започна през 2012 г., а делото приключва след десет години по-късно. То се превръща в емблема за Специализираната прокуратура и само по себе си поставя въпроса за съществуването на тази институция, тъй като са използвани „техники на разследване“, които да създават измислени доказателства, както и инструменти за отнемане на чужд бизнес.

В крайна сметка обвинителният акт е внесен срещу 10 лица – мениджъри в „Литекс“ и „Литекс комерс“, както и търговци на захар. Обвинителният акт отразява разбирането на прокуратурата, че мениджърите на една корпорация и нейните клиенти са организирана престъпна група, както и че търговската дейност е престъпна независимо дали се извършва в съответствие с данъчното законодателство или не.

По време на разследването част от подсъдимите се раззаболяха тежко, някои починаха.

Адвокати по делото са:

Татяна Дончева – родена на 28.01.1960 г. в гр. Трявна. Завършва средното си образование в Националната природоматематическа гимназия и висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ – Юридически факултет.

От 1985 до 1992 г. работи като прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово и в Софийска градска прокуратура. От 1992 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Илко Димитров – роден на 23.12.1955 г. в гр. София. Завършва средното си образование в 19 ЕСПУ в София  и висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ – Юридически факултет. От 1980 г. до 1989 г.  е бил прокурор в гр. Елена и в гр. София. От 1990 г. до 1991 г. е бил съдия в Софийски районен съд. От 1992 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Дело за авторските права на Чудомир

Производството е образувано през 2019 г. по искова молба на Пеньо Дончев Терзиев, депозирана в Окръжен съд Стара Загора, с която той твърди, че е автор на пет от шестте тома на изданието „Чудомир. Събрани произведения в шест тома”, реализирано от Издателство АБАГАР – Велико Търново.

Това си качество той придобива в резултат на повече от двадесетгодишните си усилия да проучи, селектира и компилира библиографски данни, бази данни и произведения на класика на българската литература Димитър Чорбаджийски – Чудомир, като ги подреди хронологично и включи във въпросното издание. Адвокат Атанас Костов като един от водещите специалисти в областта на авторското право в България, е процесуален представител на ищеца по делото – г-н Пеньо Терзиев.

Шесттомникът е издаден през 2013 г. със съгласието на автора Пеньо Дончев Терзиев и финансовото съдействие на Фондация „ЧУДОМИР“, като последната няма авторски права върху въпросните сборници, нито й е отстъпвано право за тяхното възпроизвеждане и разпространение – факт, който е обективен и непротиворечиво доказан в процеса. През същата година това издание е отличено от Асоциация „Българска книга” с най-високата награда за принос в българската литература „Златен лъв”.

Безспорно е доказано от адвокат Атанас Костов пред Окръжен съд Стара Загора, че в периода 2016 – 2019 г. ответниците по делото  фондация „ЧУДОМИР” и фирма „Рамита-2008” ЕООД преиздават шесттомника, като възпроизвеждат и разпространяват на територията на цялата страна шестте тома, върху пет от които ищецът Терзиев има авторски права. Съдържанието на тези незаконосъобразно възпроизведени и разпространени сборници е напълно идентично със съдържанието на сборниците от  първото издание, като те дори съдържат неточностите и правописните  грешки, допуснати в него – факт, подробно развит и доказан от вещото лице Румен Митов в съдебно-филологическата експертиза по делото. Въпросните томове са издадени без авторът им Пеньо Дончев Терзиев да е отстъпвал каквито и да е авторски права или право на ползване върху тях както по отношение на Фондация “ЧУДОМИР”, така и по отношение на “РАМИТА-2008” ЕООД.

Това е едно от знаковите дела в областта на авторските права в литературата.

Делата, свързани с полицейския побой над Теди Джорджо

Върховният административен съд осъжда ОДМВР-Добрич по повод упражнена неправомерна полицейска сила. През 2017 г. президентът на футболния Локомотив (Дряново) Тодор Георгиев, известен като DJ Теди Джорджо, е пребит с бухалки от полицаи в Добрич. Впоследствие е настанен в болница с две счупени ребра, комоцио и рани по ръцете. От прокуратурата в Добрич  образуват досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда от длъжностно лице.

На практика съдът изцяло споделя мотивите на Административен съд – Габрово, в които е посочено, че върху Тодор Георгиев е приложена неправомерна полицейска сила от служители на дирекцията, респ. нанесени са му множество рани по тялото.

Адвокати по делото са Бранимир Балачев и Анелия Иванова.

Анелия Иванова се дипломира като магистър по специалността „Право“ в Нов български университет в София. Кариерата й в областта на правото стартира през 2008 г. в една от най-успешните и натоварени адвокатски кантори в София с дейност, съсредоточена предимно в областта на гражданското и административно право, сред голям екип, работеща с много и най-различни частни и корпоративни клиенти и обслужваща държавни администрации и ведомства.

От 5 години заедно със съдружника й г-н Тасев създават своя собствена самостоятелна правна кантора. Дейността обхваща казуси в сферата на облигационното право, търговско, вещно, семейно, наследствено, трудово, административно, данъчно и наказателно право. Имат дела и клиенти в цялата страна.

Делото срещу Йоан Матев адв. Станислава Каракушева, защитник на семейството на убитото момче

15-годишният Георги Игнатов е убит с нож посред бял ден в Борисовата градина. Две години МВР търси по видеокадри неизвестен заподозрян. Накрая е арестуван 19-годишният студент по право в Югозападния университет в Благоевград Йоан Матев, до когото разследващите стигат благодарение на брат му. Преки доказателства за вината му обаче липсват. Следват една оправдателна присъда и обрат.

Съдебният процес започва в началото на 2018 г. в Софийския градски съд (СГС), като последва оправдателната присъда. От мотивите й става ясно, че за състава е безспорно, че именно Йоан Матев е заснет на кадрите от охранителната камера, че след убийството е променил външния си вид и навиците си, че намереният нож е оръжието на убийството. Разминаването обаче идва по отношение на показанията на по-малкия брат.

При произнасянето на присъдата съдебният състав е разделен на две – трима от членовете му са на мнение, че показанията на брата Марсел Матев са недопустими и брат му следва да бъде оправдан. Председателят на състава Руси Алексиев и един от заседателите подписват решението с особено мнение.

В особеното мнение на съдия Алексиев обаче пише, че тъй като към онзи момент Йоан все още не е бил обвиняем, разследващите не са били длъжни да запознават с това право неговия брат. Затова той приема, че “коментираните свидетелски показания на свидетелката следва да се преценяват не по отношение на тяхната допустимост, както е счело мнозинството, а на база тяхната достоверност”.

На втора инстанция през октомври 2022 г. апелативните съдии Камен Иванов, Величка Цанова и Виолета Магдалинчева отменят оправдателната присъда на Матев и го осъждат на 6 години и половина затвор. Те присъждат и 300 000 лв. обезщетение на родителите на Георги Игнатов.

Адвокатката на семейството на Игнатов Станислава Каракушева смята, че макар доказателствата да са косвени и всички да  водят към извод, че Матев е виновен, именно показанията на психоложката от МВР са били оценени различно от САС и затова се е стигнало до осъдителна присъда.