Актуално

НС ще гледа лобистки поправки в закона за адвокатурата

Противоречивите поправки в закона за адвокатурата, които прашасваха близо година и половина в парламента, все пак си пробиха път до правната комисия и влизат за първо четене утре, съобщава в-к „Сега“.

Измененията са дело на Висшия адвокатски съвет, но бяха внесени през януари 2015 г. от куп депутати от ГЕРБ, РБ, ПФ и ДПС – повечето адвокати. Измененията веднага бяха наречен лобистки от нотариуси, счетоводители, юрисконсулти, брокери на недвижими имоти и пр. и временно бяха замразени. Вчера Българската стопанска камара настоя проектът да бъде оттеглен.

Гневът на засегнатите е заради предложението адвокатите да изземат работата на всички останали юристи, счетоводители, куриери и др., когато става дума за отношения и размяна на документи с НАП, НОИ, НСИ, Булстат, БНБ, Търговския и имотния регистър. За неподчинение на тази разпоредба се предвижда глоба от 1000 до 5000 лв., която при рецидив скача двойно. А самите санкции се предлага да се налагат от адвокатските колегии и да остават в техния бюджет, вместо да се внасят в държавния.

Освен това всички граждани и органи ще бъдат задължени да донасят на колегиите кой подава например молба в НОИ без адвокат. Адвокатите ще имат право да удостоверят договори, които не подлежат на вписване, в т.ч. и да заверяват всякакви пълномощни без апостил и за тях няма да има регистър, както при нотариусите. Дава им се достъп до личните данни на всички граждани. НПО-та, работещи в обществена полза, губят правото да оказват безплатна правна помощ.

БСК напомни, че след неин сигнал Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение срещу законопроекта. Според БСК проектът едновременно разширява кръга от дейности, извършвани от адвокати, и ограничава достъпа до вписване в регистъра на адвокатската колегия. Част от разпоредбите му противоречат на редица конституционни принципи, нормативни и международни актове, по които България е страна. Законът не е придружен със задължителната оценка на въздействието върху икономиката.

Неприемливо е и предоставянето на изключителни права на адвокатите по изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри. Освен това им се възлагат дейности, които по Закона за нотариусите и нотариалната дейност могат да бъдат извършвани от нотариусите. Това дублиране на дейности създава риск от конфликт на интереси и измами, кражби на фирми и влияе зле върху икономическата среда и стопанския оборот.

КЗК реши, че предлаганият от адвокатския съвет законопроект “съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които могат да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, както и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни”.