2021

„Пенков, Марков и партньори“ с две отличия в Наградите за правосъдие

Призът “Сделка на годината” в рамките на деветото издание на Националните награди за правосъдие отиде при адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори“. Събитието се проведе на 3 декември в София.

Наградата е по повод на най-голямата направена сделка у нас – продажбата на бизнеса на ЧЕЗ в България за 400 милиона евро. Статуетката им бе поднесена от директора на Агенцията по инвестициите Стамен Янев.

„Пенков, Марков и партньори” стана победител и в категорията „Правосъдие зад граница“, като наградата бе поднесена от проф. Атанас Семов. Номинирани бяха още Тодор Найденов, Николай Коларов, Веселка Крачунова и Мирослава Иванова.

Става въпрос заа преюдициално дело С-581/20 на Съда на Европейския съюз, водено от асоц. съдр. Атанас Вълов, адв. Павел Цанов, адв. Вяра Томова, адв. Борис Стрижлев и адв. Венцислав Семков.

Екипът по процесуално представителство на „Пенков, Марков и партньори“ защити позициите на италианските дружества Тото С.п.А. Коструциони Дженерали и Вианини Лавори С.п.А. пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално дело С-581/20, образувано по запитване на Върховния касационен съд на Република България (ВКС). Самото запитване на ВКС, което е едва шестото такова за близо 14 години, бе инициирано от екипа на „Пенков, Марков и партньори“.

Преюдициалното запитване беше отправено за тълкуването на чл. 1 и чл. 35 от Регламент 1215/12 г. на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговки дела, по-известен като преработената версия на Регламент „Брюксел 1“, във връзка с ключови въпроси по прилагане правото на ЕС в светлината на обществените поръчки.

Така пред съда в Люксембург бе образувано дело С-581/20, а  екипът на дружеството разви и подаде по делото задълбочено становище по въпросите за тълкуване на разпоредби от Регламент „Брюксел 1“. В рамките на делото беше представено и становище от Европейската комисия, която предимствено възприе  тезите на адвокатите. На съдебното заседание, проведено на 15 юли 2021 г., адв. Атанас Вълов, асоцииран партньор в „Пенков, Марков и партньори“, защити в устна пледоария позициите на италианските дружества.

С решението си от 6 октомври 2021 г. СЕС отговори на зададените въпроси, като възприе напълно становището на  екипа по първите два от общо зададени три въпроса. Всъщност с отговорите си СЕС потвърди допускането, че е възможно изпълнителите по договори за обществени поръчки да търсят привременни мерки за защита на правата си извън юрисдикцията на съда по седалището на възложителя – орган на държавната власт на съответна страна-членка на ЕС. Това разрешение попълни празнота в правото на Съюза и е от важно значение за изпълнителите на обществени поръчки в общността.

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България.

При създаването си през 1990 г., веднага след демократичните промени в България, четиримата учредители практически дават правни съвети по всички стопански проблеми, възникнали за клиентите. Практиката показва, че не е достатъчно да се предоставят на клиентите общотеоретични съвети, а на базата на конкретното познаване на специфичните условия и стъпвайки върху богатия опит, следва да се изготви приложим в практиката съвет. Съвет създаващ сравнителни предимства пред конкуренцията.

„Пенков, Марков и партньори” е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

От 01.07.2011 г. адвокатското дружество вече е в нов офис с променена визия, подчинена на идеята за по-голяма диалогичност, съчетавайки арт-елементи, строгия делови етикет и най-съвременна мултимедия. Условията за уединяване в библиотека и релакс-пространства, в съчетание с цветовия фон, провокират всички сетива, освобождавайки огромен потенциал.

От началото на 2015 г., актуалните теми за защитата на личните данни и мерките срещу изпирането на пари, наложиха необходимостта от предоставянето на специално разработени, практически насочени услуги, отнасящи се до всички аспекти на законодателството. Eкипът от експерти на „Пенков, Марков и партньори“ регулярно предоставя индивидуални и специализирани услуги на всички клиенти, както и на членовете на различни търговски камари.

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е носител на пет отличия Superbrands – свидетелство за изключителната репутация на марката, последното от които за 2021 – 2022.

През 2019 г. е подновено издаването на традиционния вестник на „Пенков, Марков и партньори“, който вече е и с ново заглавие – изданието е преименувано от Lega InterConsult News на PMP Legal News. С изцяло новото си име и съдържание, вестникът отразява новостите в законодателството.