2022 Награди за правосъдие

Проф. д-р Ирена Илиева с награда “Наука в правото”

Проф. д-р Ирена Илиева получи специална награда “Наука в правото” по време на Десетото юбилейно издание на Националните награди за правосъдие, които се проведоха на 25 ноември 2022 г. в хотел “Маринела”.

Проф. д-р Ирена Илиева e завършила Юридическия факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Доктор по международно право и международни отношения (2001 г.), доцент по международно право и международни отношения (2007 г.), професор от 2012 г. в Института за държавата и правото при БАН. От 2002 г. е преподавател в Юридически факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски”, хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Основател и ръководител на магистърска програма „Международни отношения“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Многократно е била гост-преподавател в Юридическия факултет на Университета в Залцбург (Австрия), в Университета Навара (Памплона, Испания) и Университета в Болоня (Италия) по програмата „Еразъм” и „Еразъм плюс“. През 2017 г. е първият български гост – професор по правни науки в Университета Париж 2 „Пантеон Аса“, през 2019 г. е гост-професор в Пекинския университет за чуждестранни  изследвания – Китай.

Специализирала е междукултурен мениджмънт в A.O.T.S. (Нагоя, Япония). Индивидуален член на Асоциацията по международно право в Лондон. Заместник председател на Българската асоциация по международно право.

Автор и съавтор на 6 научни книги, изследвания в областта на международноправната защита на малцинствата на Балканите, правното им положение в страните от Европейския съюз и в България, правата на жените в международното публично право и в правото на Европейския съюз, равенството във възможностите, религиозните права и свободи, проблемите на миграцията и правото на убежище и на борбата срещу международния тероризъм. От 2003 г. работи активно по проблемите на миграцията и убежището в международното публично право и общата европейска система за убежище и  т. нар. Дъблинска система.

Директор е на Института за държавата и правото при БАН. От м. януари 2018 г. е член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа с подновен мандат от м. януари 2023 г.. От 2020 г. е член на Управителния борд на Агенцията за основните права в ЕС с мандат до 2025 г. Председател на Бюджетния комитет на Агенцията за основните права в ЕС от м. май 2022 г. Автор на 6 книги, 17 студии, повече от 50 статии и  4 учебника.