2021

“Юсаутор” взе приза „Адвокатска кантора на 2021 г.“ в наградите за правосъдие

Пловдивската адвокатска кантора “Юсаутор” на адвокат Атанас Костов получи приза за „Адвокатска кантора на 2021“.  На сцената да им връчи статуетката Темида излезе Петър Илиев, чиято кантора Илиев и партньори бе най-добра за 2020-година.

 

 

 

 

 

 

“ЮСАУТОР” е един от водещите юридически офиси в България в областта на защитата на интелектуална собственост, основан от пловдивския адвокат Атанас Костов. От създаването си през 2004г., кантората работи изключително в областта на превенцията на авторските права, търговските марки, промишления дизайн, патентите, Интернет правото, блокчейн индустрията, домейн имената и други онлайн бизнес идентификатори, както и в сферата на нелоялната конкуренция. Като юридически офис, “ЮСАУТОР” е познат сред клиентите си с коректност и лоялност, фокус върху всеки казус и проблем, както и със стремежа за максимално отстояване правата на доверителите, чрез стриктен подбор на най-адекватния за конкретната ситуация правен способ.

Юридическите услуги, които предлага кантората за защита на интелектуална собстеност “ЮСАУТОР” на своите национални и международни клиенти, се развиват в две направления: административни правни действия по осъществяване на регистрационни режими в страната и чужбина, национални и международни консултативни и процесуални правни действия, проучвания на обекти на интелектуалната собственост, експертни оценки, правни становища.

Над 25 хил. лв. събраха адвокати и магистрати на Благотворителния бал на юристите за деца с ДЦП

Националните юридически услуги, предлагани от “ЮСАУТОР”, се изразяват в консултации относно защитата и регистрацията на обектите на интелектуалната собственост в цялост, а имено: авторско право, търговска марка, патент, промишлен дизайн, сортове растения и породи животни. В този контекст “ЮСАУТОР” осъществява и професионално представителство пред българското Патентно ведомство, извършвано от професионален представител по индустриална собственост. “ЮСАУТОР” предлага и процесуално представителство от адвокат, специалист по интелектуална собственост по спорове, касаещи визираната материя в съответните компетентни по въпроса национални съдилища.

За кантора се бориха още Шилев и Ко, Рускова и партньори, Димитров и партньори.