Полезно

Как може да си променим името?

Промяна на име на граждани в чужбина!

“Искам да променя името си. Ще заминавам да уча в чужбина, а там моето име звучи смешно. Изговаря се трудно и се свързва с Източна Европа. Това ще ми създаде трудности да се интегрирам в обществото. Ще да бъда обект на дискриминация. Затова искам да сменя както личното, така и фамилното си име – не искам фамилията ми да завършва на “ова“.“

Промяна на име на граждани в чужбина! Възможно ли е?

В условията на променени реалности, една от които е свободното придвижване на хора по света, много българи се установяват за постоянно в чужбина. Едни за да работят, други за да учат или и двете.

Тази статия засяга някои проблеми, породени от рождените имена на наши сънародници, живеещи зад граница. Инспирирана е от няколко поредни случая, при които българските имена, без да са с осмиващо или позорно звучене,  създават затруднения на носителите си поради трудното произнасяне и отдалечеността им от западната именна традиция.

Промяна на име по съдебен ред – съвременна нужда

Традиционните български имена имат различно произношение на определен чужд език, а това води до различно звучене. Различното звучене предизвиква трудно произнасяне за чужденците, а понякога и присмех.

Освен това някои имена водят и до административни трудности. Мъжки или женски български имена на някои чужди езици имат противоположен смисъл. Мъже се приемат за жени и обратно. Такъв бе и последният случай с име, за което в момента тече процедура за промяна.

Имена, чужди на европейската именна традиция

В годините се забелязва тенденция към увеличаващ се брой на българи, поискали от районните съдилища да бъдат променени имената им на подобни основания. Основанията са предимно свързани с факта, че имената им са трудни за произнасяне и непривични спрямо европейската езикова именна традиция.

Характерни български имена често са невъзможни за произнасяне от чужденци. Собствени имена като Бранимир, Цветан, Светломир, Цветомира, Любомир и множество други се оказват непреодолима звукова бариера в много западни държави. Това води до комично произношение или нелепи интерпретации.

Случай от медиите

Известната влогърка Антоанет Пепе разказва, че живеейки в чужбина е изпитвала огромни трудности при намиране на работа, когато е изпращала CV с рожденото си име и фамилия Антоанета Пепелджийска. Това я е принудило да потърси по-приемлив вариант на името си. Така е решила да го промени. След промяната резултатът е бил неочаквано ефективен.

Съдът – консервативен или не?

Така съвременният живот поставя нови предизвикателства пред съдебната практика относно причините за промяна на имената. Известно е, че съдът е консервативна институция, която прилага правните норми, съобразявайки се със своята съдебна практика.

Пред съдебната практика обаче се поставят нови проблеми и причини за смяна на имена. Поради това се налага съдът (и той го прави) да отговори на новата реалност и да нагоди разбиранията си според съвременната логика и необходимост.

Промяна на име – процедурата

Процедурата е уредена в Гражданския процесуален кодекс. Законът за гражданската регистрация урежда възможностите за промяна на име. Законът за гражданската регистрация е обнародван в Държавен вестник, бр. 67 от 27.07.1999 г. Той е изменян през годините, но в основната му част, която ни интересува, се е запасил такъв от приемането си.

Тоест повече от 20 години. Въпреки това, законодателят е бил предвидлив, отчел е нуждите на бъдещето и е формулирал абстрактно причините, за промяна на име. Те са няколко. Ако името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо. Промяна се допуска и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Независимо каква е причината, поради която бихте искали да промените своето собствено, бащино или фамилно име, процедурата се извършва чрез съдебно производство. Промяната на името се допуска от компетентния съд след пълно и главно доказване на необходимостта от исканата промяна на съответното име.

Опозоряващи и осмиващи имена

От часовете по гражданско право в студентските ми години като примери за опозоряващи имена в съзнанието ми са останали “Ягодка“, “Любимка“, “Китка“ и други. В съвремието, особено сред младите хора, едва ли се срещат имена, които сами по себе си могат са се квалифицират от осмиващи и/или като опозоряващи.

Преди няколко години имах случай с момиче на име Станка. Тя била подигравана от съучениците си заради името. Създадени й били прякори, прикачени към името. Така това момиче се затворило в себе си, не искало да ходи на училище. Намразило името си. Макар името Станка да не е позорно, е загубило актуалността си. То не е желано от младите и противоречи на разбиранията на съвременния млад човек. Тоест заради подигравките Станка получила стрес, не спяла, не можела да си намери приятел – все неимуществени вреди.

Източник: Блогът на Адвокат Димитров

Leave a Comment