Полезно

Юристът Йордан Политов: Поправките в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели са абсурдни

Поправките в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели са абсурдни. Това е професионалното становище на юриста Йордан Политов във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, който мина на първо четене в парламента миналата седмица.

Ето и пълния текст на позицията на Йордан Политов, който е специалист по авторско право, патенти за изобретения, търговски марки.

“С поправките се предвижда всеки адвокат в България да може да извършва специализирано представителство по обектите на индустриална собственост пред Патентното ведомство (ПВ), а оттук и пред другите специализирани международни институции – Служба на ЕС по марки и дизайни в Аликанте, Испания, и СОИС-Женева.
Това е абсурдно решение, тъй като професията на представителя по индустриална собственост (ПИС) е отделна от адвокатската професия, и за придобиването на правоспособност за упражняването й се изискват специални и експертни познания, на лица притежаващи различно висше образование – юридическо, икономическо, инженерно и т.н., които са издържали нарочен изпит в областта на индустриалната собственост (патенти, марки, дизайни и т.н.)

Основният аргумент на вносителя на законопроекта – Патентното ведомство (ръководено от бившия шев на антимонополния орган КЗК), е, че с това ще се подобри конкуренцията на лицата предоставящи тази услуга, и че адвокатите имат право на общо основание да представляват свои клиенти пред държавните институции.

Следователно, в случая изобщо не е зачетено действието на особеното законодателство в областта на закрилата на индустриалната собственост, нито международната практика и тази на ЕС, и с приемането на такова нормативно решение без съмнение ще бъде принизена ролята и обществената значимост на професията на “представителя по индустриална собственост”/ПИС. Ще спадне значително и качеството на предоставяната услуга, тъй като адвокатите не са специално обучени в тази област и нямат експертни познания. Сегашната уредба дава възможност всеки адвокат допълнително да се обучи и да придобие такава допълнителна професионална квалификация, с която да може да представлява пред тези специализирани органи. Със ЗИД ще се премахне необходимостта адвокатите да държат изпит и да придобиват такава квалификация.

Т.е., вместо да задълбочаваме специализацията на специалистите в областта и да се създаде Камара на представителите по ИС, както искат всички колеги от гилдията, се прави тъкмо обратното – разоднява се професионалното съсловие и се позволява на лица, нямащи отношение към съответната експертиза, да могат да осъществяват представителство, базирано на общото основание по Конституцията и ЗА”.

Leave a Comment