Родните съдии и прокурори са сред най-нископлатените в Евросъюза
08.10.2018  //  By:   //  Актуално  //  No Comment

Българските съдии и прокурори са сред най-нископлатените в ЕС, показват данни от доклад за състоянието на правосъдието, изготвен и представен от Съвета на Европа, информира БТА.

Годишната магистратска заплата в България е 18 867 евро при средна заплата за страната 5900 евро.

Най-нископлатени в ЕС са новите съдии в Унгария, които получават по 16 916 евро на година при средна годишна заплата в страната 10 537 евро.

На глава от населението съдебната система в България през 2016 г. е струвала по 37 евро, или 0,56 на сто от БВП. Между 2014 и 2016 г. издръжката на съдебната система се е увеличила с 12 на сто (до 377 099 680 евро) и това е повече от средното повишение на разходите в бюджетната сфера в страната. В доклада се пояснява, че нарастването на разходите е свързано с миграцията заради необходимостта от осигуряването на преводачи и експерти за оценка на подадените молби за закрила.

Статистиката показва, че от 2014 г. броят на съдиите в България е нараснал с 4%, от 2010 г. до 2016 г. броят на прокурорите се е повишил с 8%, а от 2012 г. до 2016 г. броят на адвокатите се е увеличил с 15%.

Между 2012 и 2016 г. се отчита съкращаване на времето за приключването на делата на първа инстанция, както и трайно нарастване на броя на решените дела на първа и втора инстанция. Същевременно се наблюдава увеличение на продължителността на времето, в което делата приключват пред апелативния съд. От 2012 г. насам се наблюдава траен спад в броя на приключените дела пред първоинстанционните административни съдилища. Пред Върховния административен съд (ВАС) делата се решават все по-бързо, показват данните.

About the Author :

Leave a reply